Achiziții publice

2022

 • Planul de achiziții publice al ANOFM modificat pentru anul 2022
  .pdf

  110

 • Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice 2022 pentru I semestru
  .pdf

  255

 • Planul de achiziții publice al ANOFM modificat pentru anul 2022
  .pdf

  248

 • Planul de achiziții al ANOFM pentru anul 2022
  .pdf

  253

2021

 • Planul provizoriu de achiziții publice pentru anul 2022
  .pdf

  879

 • Planul de achizitii publice - 09.11.2021 modificat
  .pdf

  833

 • Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice efectuate în semestrul I, 2021 prin licitație
  .pdf

  1123

 • Planul de achiziții publice pentru anul 2021- modificat
  .pdf

  1089

 • Planul de achiziții al ANOFM pentru anul 2021
  .pdf

  1328

2020

 • Planul de achiziții al ANOFM pentru 2020
  .pdf

  1269

 • Anunt de intenție
  .pdf

  1246

2019

 • Planul de achiziții pentru 2019
  .pdf

  1226

 • Anunț de intenție
  .pdf

  1217

2018

 • ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE a de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, AOFM Soroca
  .pdf

  1292

 • Planul de achiziţii publice de mărfuri, lucrări şi servicii al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018
  .pdf

  1239

 • Planul de achiziţie al AOFM Soroca
  .pdf

  1228

 • Invitaţie de prezentare a ofertelor, AOFM Bălți
  .doc

  1212

 • Documentația standart pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, AOFM Bălți
  .doc

  1216

 • Fișa de date a achiziției (FDA) pentru Licitația din 23.01.2018, AOFM Bălți
  .doc

  1190

 • Anunț la Licitația publică Nr.5/18 din 05.01.2018 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Cahul
  .doc

  1182

 • Invitație la Licitația publică Nr.5/18 din 05.01.2018 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Cahul
  .doc

  1232

 • Planul de achiziții penntru 2018, AOFM Bălți
  .pdf

  1268

2017

 • Anunţul Buletinul Achiziţii Publice nr.104 din 29.12.2017 cu privire la Licitaţia publică nr.17/04917 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Chișinău
  .doc

  1218

 • FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) pentru Licitaţia publică nr.17/04917, AOFM Chișinău
  .doc

  1288

 • Invitaţia la Licitaţia publică nr.17/04917 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Chișinău
  .pdf

  1240

 • Anunţul de participare, AOFM Bălți
  .PDF

  1263

 • Planul de achizitii publice de mărfuri, lucrări și servicii al ANOFM pentru anul 2017
  .pdf

  1224

 • Propuneri pentru actualizarea Planului de achiziţii publice de mărfuri, lucrări şi servicii al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017
  .docx

  1209

2016

 • Invitație la concurs privind achiziționarea serviciilor internet pentru necesitățile structurilor ANOFM
  .pdf

  1312

 • Invitaţie la Licitaţia publică nr.650/16 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017 mun.Bălți
  .pdf

  1192

 • Fişa de date a achiziţiei (FDA) pentru licitaţia din 16.12.2016 mun.Bălți
  .doc

  1200

 • Fișa de date a achiziției (FDA) pentru Licitația publică din 07.12.2016
  .

  2796

 • Fișa de date a achiziției (FDA) pentru Licitația publică din 07.12.2016
  .html

  1272

 • Document standard-pentru realizarea achizițiilor publice de srvicii. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2017. Autoritatea contractantă: Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă a Municipiului Bălți
  .doc

  1167

 • Anunţul BAP nr.91/16 din 25.11.2016 cu privire la Licitaţia publică nr.650/16 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017 mun.Bălți
  .doc

  1178

 • Invitaţia la Licitaţia publică nr.16/02994 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017.
  .pdf

  1212

 • Anunţul BAP nr.85 din 04.11.2016 cu privire la Licitaţia publică nr.16/02994 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017.
  .docx

  1190

 • Plan de achizitii 2016
  .pdf

  1201

2015

 • Invitație de prezentare a ofertelor. AOFM Bălți
  .pdf

  1245

 • Invitație la licitație.Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2016
  .pdf

  1219

 • Invitație la licitație. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2016. AOFM Bălți
  .docx

  1144

 • Invitație de prezentare a ofertelor
  .pdf

  1177

 • Grupul de lucru pentru organizarea și defășurarea achizițiilor publice
  .pdf

  1171

2014

 • Documentația standart - pentru realizarea achizițiilor publice de servicii. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2015. Autoritatea contractantă: Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinău.
  .doc

  1162

 • Planul de achiziții publice de mărfuri, lucrări și servicii ANOFM pentru a. 2014
  .pdf

  1177