Petiții online

Informaţia privind depunerea petiţiilor

Aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei”, nemijlocit la Agenție la adresa meționată în contacte, prin fax, precum şi prin intermediul poştei electronice: la adresa: petitii.anofm@anofm.md

În conformitate cu prevederile Codului administrativ aprobat prin Legea nr.116 din 19 iulie 2018, petiţiile anonime sau cele depuse cu încălcarea prevederilor art.75, fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică vor fi semnate cu semnătura electronică și vor conţine informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de informaţia privind procedura de primire şi examinare a mesajelor pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă expediate în format electronic.

 1.  Pagina oficială www.anofm.md constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 2.  Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebării sau propunerii din domeniile de activitate ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 3. Petiţiile în formă electronică vor conţine în mod obligatoriu informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului și vor fi semnate cu semnătura electronică.
 4. La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
 5. În caz că specificul întrebării adresate de Dvs. ține de competenţa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aceasta urmează să examineze mesajul.
 6. Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară în termen de 15 zile de la data înregistrării.
 7. Dacă petiţia nu ţine de competenţa sa, atunci în termen de 5 zile AgențiaNațională pentru Ocuparea Forței de Muncă o va transmite organului abilitat pentru examinare şi va informa despre aceasta persoana care a depus petiţia.
 8. Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1)lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează.
 9. Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.
 10. Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul.
 11. În urma examinării mesajului Dvs. veţi primi răspuns în format electronic pe adresa electronică indicată în mesaj.

petitii.anofm@anofm.md

Lasă petiţie

Poţi lăsa un mesaj folosind formularul de contact de mai jos.

* – Toate câmpurile sunt obligatorii