PRINTARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2017
1.3. Numărul procedurii: 16/02994
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 80530000-8
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 85 din 04.11.2016
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Ministerul Finanțelor
1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează
1.10. Denumirea cumpărătorului: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău
1.11. Destinatarul: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Tel: 022-222-231
Fax: 022222231
E-mail: aofm.chisinau@anofm.md
Persoana de contact: SCUTELNIC MARIANA

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 servicii de formare profesională
1.1 80530000-8 vînzător Bucată 1.00 codul profesiei-416003, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.2 80530000-8 lăcătuș-electromontator Bucată 1.00 codul profesiei-713011, durata studiilor- 720 ore/5 luni
1.3 80530000-8 lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor de ventilație și condiționare a aerului Bucată 1.00 codul profesiei-713013, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.4 80530000-8 electrogazosudor Bucată 1.00 codul profesiei-715004, durata studiilor-720 ore/ 5 luni
1.5 80530000-8 electrogazosudor-montator Bucată 1.00 codul profesiei-715005, durata studiilor 864 ore/ 6 luni
1.6 80530000-8 electrician-electronist auto Bucată 1.00 codul profesiei-716001, durata studiilor-720 ore/6 luni
1.7 80530000-8 mecanic auto Bucată 1.00 codul profesiei-716006, durata studiilor-864 ore/6 luni
1.8 80530000-8 vopsitor auto Bucată 1.00 codul profesiei-716008, durata studiilor-288 ore/2 luni
1.9 80530000-8 brutar Bucată 1.00 codul profesiei-721004, durata studiilor-432 ore/ 3 luni
1.10 80530000-8 cofetar Bucată 1.00 codul profesiei-721008, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.11 80530000-8 cofetar (perfecționare) Bucată 1.00 codul profesiilor-721008, durata studiilor-144 ore/1 lună
1.12 80530000-8 ciontolitor tranșator carne Bucată 1.00 codul profesiei-721007, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.13 80530000-8 confecționer articole de marochinărie Bucată 1.00 codul profesiei-723007, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.14 80530000-8 croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă Bucată 1.00 codul profesiei-723010, durata studiilor-864 ore/6 luni
1.15 80530000-8 cusător (industria ușoară) Bucată 1.00 codul profesiei-723011, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.16 80530000-8 cusătoreasă (industria confecțiilor) Bucată 1.00 codul profesiei-723012, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.17 80530000-8 asamblor-montator profile aluminiu și geam termopan Bucată 1.00 codul profesiei-732002, durata studiilor-432 ore/ 3 luni
1.18 80530000-8 asfaltobetonist Bucată 1.00 codul profesiei-732003, durata studiilor-432 ore/ 3 luni
1.19 80530000-8 lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice Bucată 1.00 codul profesiei-713009, durata studiilor-720 ore/ 5 luni
1.20 80530000-8 fierar betonist Bucată 1.00 codul profesiei-732011, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.21 80530000-8 lăcătuș-instalator tehnica sanitară Bucată 1.00 codul profesiei-732021, durata studiilor-864 ore/6 luni
1.22 80530000-8 pietrar-zidar Bucată 1.00 codul profesiei- 732030, durata studiilor-432 ore/3 luni -calificare, 144 ore/ 1 lună -perfecționare
1.23 80530000-8 placator cu plăci Bucată 1.00 codul profesiei-732031, durata studiilor-432 ore/ 3 luni
1.24 80530000-8 îngrijitor bătrîni la domiciliu Bucată 1.00 codul profesiei-921001, durata studiilor-144 ore/1 lună -calificare, 72 ore/ 0,5 luni - perfecționare
1.25 80530000-8 tîmplar Bucată 1.00 codul profesiei-732037, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.26 80530000-8 zugrav Bucată 1.00 codul profesiei-732039, durata studiilor-432 ore/ 3 luni - calificare, 144 ore/ 1 lună- perfecționare
1.27 80530000-8 îngrijitor bolnavi la domiciliu Bucată 1.00 codul profesiei-921002, durata studiilor-288 ore/ 2 luni- calificare, 72 ore/ 0,5 luni- perfectionare
1.28 80530000-8 coafor Bucată 1.00 codul profesiei-1012001, durata studiilor-720 ore/5 luni- calificare, 144 ore/1 lună- perfecționare
1.29 80530000-8 cosmetician Bucată 1.00 codul profesiei-1012002, durata studiilor-432 ore/3 luni
1.30 80530000-8 frizer Bucată 1.00 codul profesiei-1012003, durata studiilor-864 ore/6 luni
1.31 80530000-8 manichiuristă Bucată 1.00 codul profesiei-1012004, durata studiilor-288 ore/ 2 luni
1.32 80530000-8 pedichiuristă Bucată 1.00 codul profesiei -1012005, durata studiilor -288 ore/2 luni
1.33 80530000-8 barman Bucată 1.00 codul profesiei-1013001, durata studiilor-288 ore/ 2 luni
1.34 80530000-8 bucătar Bucată 1.00 codul profesiei-1013002, durata studiilor -720 ore/ 5 luni
1.35 80530000-8 bucătar (perfecționare) Bucată 1.00 codul profesiei-1013002, durata studiilor -144 ore/ 1 lună
1.36 80530000-8 chelner (ospătar) Bucată 1.00 codul profesiei - 1013004, durata studiilor -432 ore/ 3 luni- calificare, 144 ore/ 1 lună - perfecționare
1.37 80530000-8 conducător încărcător Bucată 1.00 codul profesiei -1041003, durata studiilor-432 ore/3 luni - recalificare
1.38 80530000-8 contabilitate Bucată 1.00 durata studiilor - 864 ore/ 6 luni
1.39 80530000-8 contabilitate (perfecționare) Bucată 1.00 durata studiilor -144 ore/ 1 lună
1.40 80530000-8 management (bazele antreprenoriatului) Bucată 1.00 durata studiilor- 288 ore/ 2 luni
1.41 80530000-8 management (bazele antreprenoriatului) - perfecționare Bucată 1.00 durata studiilor -144 ore/ 1 lună
1.42 80530000-8 comerț (agent comercial) Bucată 1.00 durata studiilor- 288 ore/ 2 luni
1.43 80530000-8 calculatoare (bazele utilizării calculatorului) Bucată 1.00 durata studiilor- 288 ore/ 2 luni - calificare, 144 ore/ 1 lună- recalificare
1.44 80530000-8 secretariat și muncă de birou (secretar) Bucată 1.00 durata studiilor-576 ore/ 4 luni
1.45 80530000-8 tehnologii informaționale Bucată 1.00 durata studiilor - 144 ore/ 1 lună- perfecționare
1.46 80530000-8 tehnologii informaționale (designer pagini web) Bucată 1.00 durata studiilor - 144 ore/ 1 lună - perfecționare
1.47 80530000-8 pedagogie preșcolară Bucată 1.00 durata studiilor - 150 ore/ 1 lună - perfecționare
1.48 80530000-8 medicină (asistent medical) Bucată 1.00 durata studiilor -144 ore/ 1 lună- perfecționare
1.49 80530000-8 tencuitor Bucată 1.00 codul profesiei-732036, durata studiilor-432 ore/3 luni- calificare, 144 ore/1 lună - perfecționare
1.50 80530000-8 strungar Bucată 1.00 codul profesiei-715019, durata studiilor- 864/6 luni- calificare, 144 ore/1 lună- perfecționare

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU
2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU
3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) Nu se cere NU
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU
5 Planuri de învățămînt și programe de studii Planurile de învățămînt și programele de studii pentru instruirea teoretică și practică pentru fiecare profesie/meserie, program de formare profesională pe specialități, aprobate de către Ministerul Educației și coordonate cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei ( copiile confirmate prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului). DA
6 Demers Un demers, semnat de directorul (administratorul) operatorului economic, adresat șefului Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău cu descrierea scopului și posibilităților de realizare a lui, precum și că procesul de instruire corespunde Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor aprobate prin HG Republicii Moldova nr.1080 din 05.09.2003 şi Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor aprobate prin ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi Ministerul Educaţiei nr. 135 din 13.03.2012, cu modificări și completări. DA
7 Date despre ofertant Date despre ofertant, confirmate prin semnătura și ștampila Participantului. DA
8 Oferta Oferta, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei. Oferta se prezintă într-un singur exemplar, în plic sigilat. DA
9 Devize de cheltuieli Devizele de cheltuieli (cu descifrările pe aliniate) pentru formarea profesională a șomerilor pentru fiecare profesie/meserie și program de formare profesională pe specialități, cu aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Anexa nr.2 la Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea formării profesionale a șomerilor. DA
10 Baza tehnico-materială și metodico-didactică Informație privind baza tehnico-materială și metodico-didactică a ofertantului, informații despre deținerea căminului pentru cursanți- după caz, inclusiv privind capacitatea operatorului economic de organizare a cursurilor de formare profesională pentru șomeri în fiecare profesie/meserie sau program de formare profesională, capacitatea de cazare a șomerilor în cămin pe perioada instruirii - în caz de deținere a căminului. DA
11 Date despre cadrele didactice Date despre cadrele didactice, ce vor fi implicate în procesul de formare profesională a șomerilor, cu specificarea meseriei/profesiei sau programului de formare profesională pe specialități . DA
12 Contracte cu agenții economici Contracte cu agenții economici privind organizarea practicii în producție a cursanților (copii, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnăturii) DA
13 Certificat de înregistrare a întreprinderii Certificat de înregistrare a întreprinderii ( copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei) DA
14 Certificat de atribuire a contului bancar Certificat de atribuire a contului bancar (copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei). DA
15 Efectuarea regulată a plății impozitelor și contribuțiilor de asigurare Certificat privind efectuarea regulată a plății impozitelor și contribuțiilor de asigurare (IFS) -(copia originalului confirmată prin aolicarea semnăturii și ștampilei) DA
16 Raport financiar Raport financiar pentru anul 2015 (copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei) DA
17 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Prezentarea declarației privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei). DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: Nu se aplică, Incoterms 2013
4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: pe parcursul anului 2017
4.6 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Lunar, pe contul furnizorului, pînă pe data de 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune
4.7 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.8 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 16/02994
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2017
Autoritatea contractantă: AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
A nu se deschide înainte de: 07.12.2016 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Tel: 022-222-231
Fax: 022222231
E-mail: 022222231
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 07.12.2016 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit 90
Tel: 022-222-231
Data, Ora: 07.12.2016 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 07.12.2016
6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe pozițiile din lot
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor-60 p., pentru alt preț: preț minim/(împărțit la) preț ofertă x (înmulțit la) punctajul maxim alocat,
cadre didactice cu studii superioare implicate în procesul de formare profesională a șomerilor: mai mult de 50%-5 p.,
cadre didactice cu grad didactic implicate în procesul de formare profesională a șomerilor: mai mult de 25%-5 p.,
dotarea și renovarea bazei tehnico-materiale: bibliotecă cu materiale de specialitate-5 p.,
echipament pentru protecția muncii cursanților-5 p.,
utilaj modern-7 p.,
asigurarea metodico-didactică a procesului de instruire a cursanților- 5 p.,
experiență în organizarea formării profesionale a adulților: mai mult de 3 ani- 5 p., de la 1 an la 3 ani-3 p., mai puțin de 1 an-0 p.

7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Oferta cea mai avantajoasă economic
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 0.00%
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului:
7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 3 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.Conducătorul grupului de lucru:

ŞARBAN SVETLANA ________________________________