Consiliul tripartit

Consiliul tripartit asigură conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, format pe baza principiului parităţii, cu rol consultativ, din reprezentanţi ai guvernului, sindicatelor şi patronatului. Consiliul tripartit asigură realizarea dialogului social în procesul de elaborare şi implementare a politicii de ocupare a forţei de muncă şi asigurării de şomaj la nivel naţional.

Consiliul de tripartit este constituit în temeiul art. 12 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448), a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art.796 și Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.3 din 9 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului tripartit pe lingă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Membrii Consiliului tripartit

Felicia Bechtoldt

Secretar de stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Președintele Consiliului tripartit al ANOFM

Sergiu Sainciuc

Vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

Ion Pîrgaru

Președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova

Sergiu Iurcu

Șef al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

Vladislav Caminschi

Director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova

Lidia Barburoș

Director executiv al Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții

Iurie Malanciuc

Vicepreședinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară

Ion Răuleț

Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii

Natalia Pantilii

Consultant principal, Secția finanțe în sănătate și protecției socială din cadrul Direcției politici bugetare, Ministerul Finanțelor

Hotărări ale Consiliului tripartit

2021

 • Hotărârea CT 1 din 28.05.21 Cu privire la realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru 4 luni 2021
  .pdf

  329

2020

 • Hotarire CT 1 din 14.07.20 Cu privire la realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru 6 luni 2020
  .pdf

  488

2019

 • Hotarire CT 3 din 21.03.19 Cu privire la realizarea Planului de acțiuni al ANOFM 2018 și obiectivele 2019
  .pdf

  474

 • Hotarire CT 1 din 21.03.19 Cu privire la numirea vicepreședintelui Consiliului tripartit
  .pdf

  463

 • Hotarire CT 2 din 21.03.19 Cu privire la numirea secretarului Consiliului tripartit
  .pdf

  459

2018

 • Hotărîrea CA nr.2 din 25.01.2018 Cu privire la aprobarea obiectivelor și indicatorilor ANOFM pentru 2018 înaintați de MSMPS
  .pdf

  457

 • Hotărîrea CA nr.3 din 25.01.2018 Cu privire la aprobarea planului de acțiuni al ANOFM pentru 2018
  .pdf

  459

 • Hotărîrea CA nr.1 din 25.01.2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al ANOFM pentru anul 2017
  .pdf

  471

 • Hotărîrea CA nr.4 din 25.01.2018 Cu privire la numirea secretarului Consiliului de Administrație
  .pdf

  464

2017

 • Hotărîrea CA nr.4 din 11.08.2017 Cu privire la Activitatea ANOFM și a structurilor teritoriale în I semestru 2017 inclusiv realizarea indicatorilor de produs/rezultat și sarcinile pentru semestrul II 2017
  .pdf

  438

 • Hotărîrea CA nr. 3 din 22 martie 2017 Cu privire la Prognoza Pieții muncii pentru 2017 și Barometrul profesiilor pentru 2017
  .pdf

  461

 • Hotărîrea CA nr.2 din 22.03.2017 cu priivire la aprobarea Raportului anual de activitate al ANOFM pentru anul 2016
  .pdf

  461

 • Hotărîrea CA nr.1 din 25.01.2017 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al ANOFM pentru anul 2017
  .pdf

  451