Direcţiile ANOFM

Componenţa nominală a Directiei implementarea politicilor de ocupare

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
CRISTAFOVICI Tatiana
șef interimar
tel: 022 28 76 29
MIȚU Angela
șef adjunct interimar
tel: 022 28 76 19
CÎRLIG Natalia
specialist principal
022 28 16 80
HANTEA Diana
specialist principal
022 28 16 80

Componenţa nominală a Direcţiei migraţia forţei de muncă

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
PLUGARU Lilia
șef direcție
tel: 022-28-10-02; +37367478296
PISOVA Natalia
specialist principal
tel: 022-28-15-84
BORTA Olesea
specialist principal
tel: 022-28-75-23; 067600184
ZLOTEA Ana
specialist principal
tel: 022-28-75-23; 067600184
Țarigradean-Raileanu Cristina
specialist principal
tel: 022-28-75-23; 067600184

Componenţa nominală a Direcţiei planificare bugetară, evidenţă contabilă și plăți

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GAMANGII Valentina
Şef direcţie
tel: 022-22-77-64
CHERUNEŢ Natalia
Şef-adjunct direcţie
tel: 022-22-77-69
BEJENARU Ecaterina
Specialist principal
tel:022-22-77-69
HRISTEA Elena
Specialist principal
tel:022-22-77-69
ȘALARI Ira
Specialist principal
tel:022-22-78-09
DONȚOVA-LÎS Tatiana
specialist principal
tel: 022-22-78-09

Componenţa nominală a Observatorul pieței muncii

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GUȘAN Dorina
Şef direcţie
tel: 022-22-77-93
TERZI Raisa
Specialist principal
tel: 022-22-77-93

Componenţa nominală a Direcţiei tehnologii informaţionale

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
CAMERZAN Andrei
Şef direcţie

tel: 022 -22-78-04

fax: 022- 22-78-04

CEBAN Vadim
specialist principal

tel:022- 22-78-06

fax:022- 22-78-04

ZAEȚ Evgheni
specialist principal
022-22-78-06

Componenţa nominală a Serviciului monitorizare:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GANEA Marcela
Șef secție
022-28-16-88 ; 067478396
DULGHIERI Oxana
specialist principal
tel: 022-28 16 88

Componenţa nominală a Direcției resurse umane:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
BALAN Tatiana
Şef direcție
tel: 022- 28-67-65
GÎNCU Alina
specialist principal
tel: 022-28-17-24
VOINSCAIA Svetlana
specialist principal
022-28-67-65
CELENCO Natalia
specialist principal
tel: 022-22-77-61

Componenţa serviciului juridic:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
TIRON Tatiana
Șef serviciu
tel: 28-17-65

Componenţa nominală a Centrului de apel și comunicare:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
COBAN Elena
șef

tel:022- 72-16-37

MAZUR Veronica
Specialist principal

tel: 022- 72-16-37

AGAPI Luiza
specialist principal
tel: 022- 72-16-37

Componenţa serviciului audit intern:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
BACALÎM Svetlana
auditor intern principal

tel/fax: 022 287-624

GUȚU Lucia
Șefă serviciul audit intern

tel/fax: 022  287-624