Prevederi legale și informații utile

Activitatea Agenției Naționale în domeniul emigrării forței de muncă este realizată în conformitate cu prevederile actelor normative de bază în vigoare:

LEGE nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

Convenția OIM nr.181 privind agențiile private de ocupare

INFORMAȚIE UTILĂ !

Totodată drept recomandări pentru cetățenii RM potențiali emigranți solicitanți de informație se va atrage atenție la următoarele aspecte ca:

  • Dreptul de-a solicita licență de activitate a agenției private în care este indicată țara de destinație, angajatorul/intermediarul străin, iar locul de muncă propus trebuie să corespundă informației din licență cu referire la țară și angajator/intermediar.
  • Înainte de-a accepta oferta de muncă a unor agenţii private de ocupare se va studia bine prevederile Contractului individual de muncă, pe care agențiile private sunt obligate să-l pună la dispoziţie înainte de plecarea din țară unde vor fi indicate toate clauzele care garantează protecția necesară pe teritoriul altei țări.
  • Cetățenii pot solicita consultație din partea specialiştilor Subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi vor cunoaște despre necesitatea înregistrării contractului de muncă la ANOFM și faptul că nu se vor percepe taxe pentru serviciile de informare/angajare, iar în cazul plăților se va solicita bonul de plată (contract de prestare a serviciilor) și în baza acestora va fi în drept să sesizeze organele competente de control.