Memorandumul de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova

Germania

Memorandumul de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova privind selectarea lucrătorilor pentru a fi plasați la munci sezoniere în Republica Federală Germania, semnat și în vigoare la data de 01.07.2021, permițând primele plasări pentru sezonul de recoltare în anul 2022.

 Denumire: Memorandum de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova privind selectarea lucrătorilor pentru a fi plasați la munci sezoniere în Republica Federală Germania.

 

Semnat: 01.07.2021

Termenul de valabilitate: nedeterminat

Autoritățile responsabile de prezentul Acord:

în Republica Moldova – Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

                                          Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă         

 în Republica Federală Germană - BA- Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă

                                            ZAV- oficiul central de plasament

 

Categoriile de lucrători migranți beneficiari ai prevederilor Memorandumului:

1. Sunt cetățeni ai Republicii Moldova

2. Au vârsta minimă de 18 ani

3. Nu au călătorit în statele din spațiul Schengen (https://mfa.gov.md/sites/default/files/ghid_pentru_libera_circulatie_in_ue.pdf) mai mult de 90 zile în ultimele 180 de zile înainte de încheierea planificată a angajării.

4. Au capacitatea și motivația de a îndeplini munca planificată (sezonieră, agricultură)

Aplicarea pentru angajare la un loc de muncă în Germania se bazează pe:

·         depunerea actelor la subdiviziunile pentru ocuparea forței de muncă

·          Ofertele locurilor de muncă parvenite de la angajatorii din Germania,

·         contractului individual de muncă  

·         permisului de ședere cu scop de muncă în cadrul stabilit al Memorandumului.

  Angajarea lucrătorilor moldoveni pe teritoriul Germaniei în cadrul Memorandumului vizează lucrătorii sezonieri din sectorul agricol de cel puțin 30 de ore pe săptămână cu un salariu minim pentru o perioadă maximă de 90 zile într-o perioadă de 180 de zile, perioada de angajare fiind indicată în permisul de muncă și este decisivă fiind în conformitate cu legislația Germaniei. (cap. I, secțiunea 4, alin (2) Memorandum).

 Subdiviziunile teritoriale înregistrează și selectează candidații potriviți în baza verificării conformității documentelor cu criteriile de selectare.

Condiții de aplicare la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) sunt

1.      Cererea de aplicare (model stabilit)

2.      Buletinul de identitate

3.      Pașaportul național biometric valabil

4.      Formularul de de înregistrare pentru angajare sezonieră

5.      Chestionarul pentru constatarea obligativității de asigurare/scutirea de asigurare a lucrătorilor sezonieri

 

Important!!
Fiecare persoană va primi CONFIRMARE de înregistrare de la STOFM care atestă înregistrarea persoanei drept candidat al memorandumului de cooperare moldo-german.
Candidaţii pot aplica la subdiviziunile pentru ocuparea forţei de muncă conform vizei de domiciliu/reşedinţă/locului de trai.

Costuri suportate de candidat:

·         cheltuieli interne ce țin de transport;

·         copii ale actelor/documentelor personale;

·         traducere autorizată acte (la necesitate);

·         cheltuieli pentru examinarea medicală (la necesitate);

·         cheltuieli de călătorie din Republica Moldova spre Germania (daca nu se achită de angajator integral sau parțial – prevederi ale contractului individual de muncă);

·         cheltuieli privind efectuarea testelor de diagnosticare Covid-19 (la necesitate).

 

ATENȚIE!

Nu este permisă perceperea unor taxe pentru serviciile de selecție și plasare, în special de la angajatori sau de la solicitanți, de la membrii familiilor acestora.

 Pentru angajarea pe teritoriul Germaniei în baza Memorandumului este obligatoriu deținerea certificatului COVID.

 Anexe:

1.      Memorandumul de cooperare

2.      Contract de muncă pe durată determinată (model)

3.      Contract de cazare/masă/călătorie (model)

4.      Anexa I- dispoziții legale

5.      Anexa II- securitatea socială

6.      Condițiile de muncă în Germania

7.      Drepturile lucrătorilor sezonieri în Germania

8.     Prevederi de bază ale legislației germane în domeniul muncii

9.     Calendar de muncă

10.   Contacte utile și asistență în Germania

11.   Condiții cadru pentru lucrătorii sezonieri în timpul pandemiei Covid-19

12. Memorandum Moldo-German - Cu privire la munca sezonieră în agricultură. Întrebări adresate frecvent

     Молдо - Немецкий Меморандум О сезонных сельскохозяйственных работах. Часто задаваемые вопросы