Memorandumul de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova

Germania

Denumire: Memorandum de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova privind selectarea lucrătorilor pentru a fi plasați la munci sezoniere în Republica Federală Germania.

 Semnat: 01.07.2021

Termenul de valabilitate: nedeterminat

Autoritățile responsabile de prezentul Acord:

                                 în Republica Moldova

 Ministerul Muncii și Protecției Sociale  (MMPS)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)         

                                în Republica Federală Germană

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA)

Oficiul Central de Plasament (ZAV)

   Angajarea lucrătorilor moldoveni pe teritoriul Germaniei în cadrul  Memorandumului vizează lucrătorii sezonieri din sectorul agricol de cel puțin 30 de ore pe săptămână cu un salariu minim pentru o perioadă maximă de 90 zile într-o perioadă de 180 de zile, perioada de angajare fiind indicată în permisul de muncă și este decisivă fiind în conformitate cu legislația Germaniei. (cap. I, secțiunea 4, alin (2) Memorandum).

   Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale ANOFM înregistrează și selectează candidații potriviți în baza verificării conformității documentelor cu criteriile de selectare specificate în ofertele de locuri de muncă.

    Ofertele de locuri de muncă sezoniere din Germania sunt prezentate de către angajatorii germani prin intermediul autorităților responsabile din Germania și sunt disponibile la STOFM

Categoriile de lucrători migranți beneficiari ai prevederilor Memorandumului:

1.   cetățeni ai Republicii Moldova

2.   vârsta minimă de 18 ani

3.   nu au călătorit în statele din spațiul Schengen (https://mfa.gov.md/sites/default/files/ghid_pentru_libera_circulatie_in_ue.pdfPDF) mai mult de 90 zile în ultimele 180 de zile înainte de încheierea planificată a angajării.

4.   au capacitatea și motivația de a îndeplini munca planificată (sezonieră, agricultură)

Aplicarea pentru angajare pe teritoriul Germaniei poate fi realizată:

       Prin intermediul STOFM                                https://anofm.md/ro/subdiviziuni Individual – în baza memorandumului denumită ”angajare per nume”

   Asistați de ANOFM pe tot parcursul până la angajare și   în timpul lucrului în Germania

   Candidații pot aplica la STOFM conform vizei de   domiciliu/reședința/locului de trai.

   Fiecare persoană va primi CONFIRMARE de     înregistrare   de la STOFM care atestă înregistrarea   persoanei drept   candidat al memorandumului de   cooperare moldo-german.

   Angajarea per nume implică fie persoanele care au fost   anterior în Germania și cunosc angajatorul   sau informația  a parvenit de la   cunoștințe, rude ș.a.   care contactează  direct și în mod individual   angajatorii.

    Această modalitate este o relație stabilită între   angajator și candidat la angajare fără implicarea   ANOFM

   ACTE
   1.    Cererea de aplicare (model stabilit)
   2.    Buletinul de identitate
   3.    Pașaportul național biometric valabil

   4.    Formularul de înregistrare pentru angajare   sezonieră
   5.    Chestionarul pentru constatarea obligativității de     asigurare/scutirea de asigurare a lucrătorilor sezonieri6.   La necessitate, conform statutului (confirmare de   angajare, confirmare pensionar, confirmare student, s. a)

   ACTE

   Toate cele solicitate de angajator

    Important: ANOFM gestionează procesul și va   oferi   persoanelor contractele de muncă și acomodare,   permisele   de muncă obținute de la  autoritățile   germane conform prevederilor Memorandumului.

   Important: solicitați angajatorului contractul   individual de   muncă și contractul de acomodare     traduse   într-o limbă cunoscută,   permisul de muncă   valabil pentru   perioada contractului de muncă.

   Recomandăm înregistrarea contractului   individual   de   muncă la ANOFM.

 Costuri suportate de candidat:

·         cheltuieli interne ce țin de transport;

·         copii ale actelor/documentelor personale;

·         traducere autorizată acte (la necesitate);

·         cheltuieli pentru examinarea medicală (la necesitate);

·         cheltuieli de călătorie din Republica Moldova spre Germania (daca nu se achită de angajator integral sau parțial – prevederi ale contractului individual de muncă);

ATENȚIE!

Nu este permisă perceperea unor taxe pentru serviciile de selecție și plasare, în special de la angajatori sau de la solicitanți, de la membrii familiilor acestora.

Consultați actele din anexe pentru mai multe detalii privind munca sezonieră pe teritoriul Germaniei în sectorul agricol, inclusiv și aspect privind sistemul de impozitare din Germania.

 Anexe:

1.     Memorandumul de cooperare

2.     Contract de muncă pe durată determinată (model)

3.     Contract de cazare/masă/călătorie (model)

4.     Anexa I- dispoziții legale

5.     Anexa II- securitatea socială

6.     Condițiile de muncă în Germania

7.    Drepturile lucrătorilor sezonieri în Germania

8.     Prevederi de bază ale legislației germane în domeniul muncii

9.     Calendar de muncă

10.   Contacte utile și asistență în Germania

11.   Condiții cadru pentru lucrătorii sezonieri în timpul pandemiei Covid-19

12.  Memorandum Moldo-German - Cu privire la munca sezonieră în agricultură. Întrebări adresate frecvent

13.  Молдо - Немецкий Меморандум О сезонных сельскохозяйственных работах. Часто задаваемые вопросы

14.  Sistemul de impozitare in Germania

Linkuri utile privind munca legală în Germania (informație în l.română):

https://www.youtube.com/watch?v=1_Ov2PLsOhQ

https://www.agriwork-germany.de/saisonarbeit-rumaenisch

https://www.fair-arbeiten.eu/ro/

https://www.fair-arbeiten.eu/ro/article/256.in-der-landwirtschaft.html