Informații utile pentru cetățenii ucraineni//Полезная информация для граждан Украины

p1

p2

p3

Datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pot fi accesate aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni  

Informații despre cum poate fi solicitată protecția temporară: https://igm.gov.md/ro/content/cum-poate-fi-solicitat%C4%83-protec%C8%9Bia-temporar%C4%83   

Acte necesare: https://igm.gov.md/ro/content/documente-necesare

Link direct pentru depunerea cererii onlineprotectietemporara.gov.md 

r

io

3

 

Контактные данные Территориальные подразделения занятости населения: https://anofm.md/ro/subdiviziuni 

Как подать заявление на временную защиту: https://igm.gov.md/ru/ 

Необходимые документы:  https://igm.gov.md/ru/

подача заявки онлайн:  protectietemporara.gov.md