Consultări publice privind proiectul Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru perioada 2017-2021