Instruire și bune practici privind reţeaua EURES în contextul procesului de aderare la UE

1

În perioada 30-31 mai 2024, șefii Agenției Naționale și subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă participă la instruirea cu tematica „ Condiţii, proceduri şi opţiuni de valorificare a reţelei EURES în contextul procesului de aderare la UE” organizat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), în parteneriat cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă din România.

Camelia Mihalcea, Coordonator Național EURES şi Irina Perșa, ANOFM Romania vor informa participanții despre rețeiaua EURES, scopul, principiile de funcţionare, rolul diferiţilor actori la nivel de stat în funcţionarea EURES: MMPS, ANOFM, Subdiviziunile teritoriale, sindicate, patronate, etc.

Totodată se va stabili rolul ANOFM ca Birou Național de coordonare pe EURES și a subdiviziunilor teritoriale ca puncte de contact locale. Elaborarea Procedurilor privind schimbul de informaţii în cadrul reţelei EURES și crearea interoperabilităţii dintre bazele de date cu locuri de muncă vacante şi PCLM/șomeri înregistraţi şi portalul european EURES utilizând ESCO.

EURES, înființată în 1993, reprezintă reţeaua serviciilor publice de ocupare europene şi a partenerilor sociali, creată pentru facilitarea mobilităţii forţei de muncă; activează în toate statele UE/SEE şi Elveţia. Este coordonată de Autoritatea Europeană a Muncii și are ca obiective facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în interiorul UE/SEE, transparenţa locurilor de muncă vacante şi a aplicaţiilor și creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea  unui loc de muncă.