ANOFM informează despre noile prevederi privind angajarea beneficiarilor de protecție temporară/Поправки к Постановлению Правительства №21 от 18.01.2023, продлевающие срок временной защиты

Ro

* a fost prelungită protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina pentru o perioadă de un an  - până la data de 1 martie 2025 (pct.6, Hotărârea de Guvern (HG) nr.21/2023 privind acordarea protecție temporare persoanelor strămutate din Ucraina)

* persoanelor strămutate din Ucraina care au obținut protecție temporară până la 1 martie 2024 li se prelungește automat documentul de identitate al beneficiarului de protecție temporară până la data de 1 martie 2025 (pct.7, HG 21/2023)

* beneficiarii de protecție temporară au dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă (pct.23, anexa nr.1 la HG 21/2023, ”Condițiile de acordare a protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina”).

*angajarea beneficiarilor de protecție temporară se realizează pe bază de document de identitate al beneficiarului de protecție temporară în baza contractului individual de muncă (pct.24, HG 21/2023);

* rămân în vigoare condițiile de angajare a beneficiarilor de protecție temporară, în baza contractului individual de muncă, cu notificarea obligatorie de către angajator a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (în termen de până la 5 zile de la data încheierii contractului) - (pct.24 anexa nr.1 la HG 21/2023);

documentul de identitate al beneficiarului de protecție temporară se obține prin depunerea cererii la autoritatea competentă pentru străini a Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Migrație (IGM)), inclusiv online (https://protectietemporara.gov.md/, instrucțiuni și acte necesare  https://igm.gov.md/ro/content/cum-poate-fi-solicitat%C4%83-protec%C8%9Bia-temporar%C4%83).

P.S. noile reglementări au fost aprobate în baza Hotărârii de Guvern nr. 141 din 28.02.2024

 

Ru

Национальное агентство занятости населения информирует о новых правилах трудоустройства бенефициаров временной защиты

* временная защита, предоставленная перемещенным лицам из Украины, продлена сроком на один год - до 1 марта 2025 года (пункт 6 Постановления Правительства (ПП) № 21/2023 о предоставлении временной защиты лицам, перемещенным из Украины)

* лицам, перемещенным из Украины, получившим временную защиту до 1 марта 2024 года, автоматически продлевается документ, удостоверяющий личность бенефициара временной защиты, до 1 марта 2025 года (п. 7 ПП 21/2023)

* бенефициары временной защиты имеют право работать на территории Республики Молдова, без получения права на временное проживание с целью осуществления трудовой деятельности (п. 23, приложение № 1 к ПП 21/2023, «Условия предоставления временной защиты лицам, перемещенным из Украины»).

* трудоустройство бенефициаров временной защиты осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность бенефициара временной защиты, на основании индивидуального трудового договора (п. 24 HG 21/2023);

* условия трудоустройства бенефициаров временной защиты остаются в силе на основании индивидуального трудового договора с обязательным уведомлением работодателем Национального агентства занятости населения (в течение 5 дней со дня заключения договора) - (п. 24, приложение № 1 к ПП 21/2023);

* документ, удостоверяющий личность бенефициара временной защиты, можно получить путем подачи заявления в компетентный орган по делам иностранцев Министерства внутренних дел (Генеральную инспекцию по миграции (IGM)), в том числе онлайн (https://protectietemporara.gov.md/ , инструкции и необходимые документы https://igm.gov.md/ro/content/cum-poate-fi-solicitat%C4%83-protec%C8%9Bia-temporar%C4%83).

P.S. новые правила были утверждены на основании Постановления Правительства №. 141 от 28.02.2024