În atenția angajatorilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

art 36, 38

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2024 a măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, conform prevederilor art.36 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea nr.105/2018) și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018 (cu modificările ulterioare care au intrat în vigoare la data de 31.01.2024).

I. Măsura de subvenționare a locurilor de muncă

Art.36 din Legea nr.105/2018 prevede că angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, cu durata normală a timpului de muncă, cu durata redusă a timpului de muncă sau cu timp de muncă parțial (munca pe fracțiune de normă), conform Codului muncii, șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, repartizați de subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, primesc subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului de bază al angajatului, conform contractului individual de muncă, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.

Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

 • tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 de ani: rămași fără ocrotire părintească;
 • persoanele cu dizabilități;
 • șomerii de lungă durată;
 • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
 • persoanele eliberate din locurile din detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
 • victimele violenței în familie;
 • alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.

Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.

 Pentru anul 2024, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare a locurilor de muncă, conform art.36 din Legea nr.105/2018, un buget de 7 110,000 lei.

Numărul anual de subvenții ce vor fi acordate este stabilit ținând cont de bugetul alocat pentru anul 2024, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru ANOFM.

II. Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, de cel puțin 12 luni, șomeri cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii) sau 75% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe) din costurile suportate de către angajator, necesare creării sau adaptării locului de muncă și angajării pe o perioadă determinată a personalului de suport, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Pentru anul 2024, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform art.38 din Legea nr.105/2018, un buget de 1 185,000 lei.

Numărul anual de subvenții ce vor fi acordate este stabilit ținând cont de bugetul alocat pentru anul 2024, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru ANOFM.

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea nr.105/2018, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația privind întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.

Pentru a solicita subvențiile menționate mai sus, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați conform legislației;
 • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent, prin prisma prevederilor art.129 alin. (13) din Codul fiscal nr.1163/1997;
 • să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent.

Formulare pentru art.36 din Legea nr.105/2018:

Formulare pentru art.38 din Legea nr.105/2018:

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.