În atenția șomerilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției pentru inițierea unei afaceri

are 39

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2024 a măsurii de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform prevederilor art.39 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea nr.105/2018).

La această măsură pot aplica persoane cu vârsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției este de a acoperi cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, precum şi pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor și autovehiculelor pentru transportarea mărfurilor și pasagerilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. Subvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.

Mărimea subvenției este în valoare de 80% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 20 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Pentru anul 2024, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform art.39 din Legea nr.105/2018, un buget de 2 800,000 lei. Numărul anual de subvenții ce vor fi acordate este stabilit ținând cont de bugetul alocat pentru anul 2024, în conformitate cu indicatorii din domeniul ocupării forței de muncă stabiliți anual de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru ANOFM.

Pentru a aplica la programul de subvenționare privind inițierea unei afaceri, șomerul trebuie să depună direct sau electronic la STOFM următoarele documente: 

Despre data-limită de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.39 din Legea nr.105/2018 pentru anul 2024, ANOFM va informa suplimentar.

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).   

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.