Un nou acord de colaborare în vederea promovării siguranței, asistenței și protecției pentru persoanele refugiate din Ucraina

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Asociația Obștească ,,Help” au semnat joi, 08 februarie 2024 un acord de colaborare, care are drept scop schimbul de bune practici cu privire la informarea și asistența femeilor din Republica Moldova cu privire la încadrarea în câmpul muncii, cât și susținerea dezvoltării de către părțile semnatare a unor instrumente specifice de comunicare publică, prin publicarea informațiilor de interes pe paginile web ale instituțiilor.

Acordul, semnat de Raisa Dogaru, directoarea ANOFM, și Diana Cibotari, directoarea executivă a AO "Help", pune bazele unei colaborări fructuoase ce se va materializa prin intermediul platformei digitale dedicată femeilor, www.avahelp.md. Această platformă, gestionată de AO "Help", va servi ca un hub esențial de informații și resurse, contribuind la abilitarea economică și la consolidarea protecției sociale pentru femei.

Astfel, platforma digitală www.avahelp.md, gestionată de AO „Help”, va deveni un centru vital de resurse pentru femeile care caută să-și îmbunătățească situația profesională și economică. Astfel, utilizatoarele platformei vor avea acces la o gamă largă de informații și instrumente utile, de la anunțuri de locuri de muncă și programe de formare profesională, până la consiliere în carieră și ghiduri de abilitare economică, toate realizate în parteneriat cu ANOFM. Mai mult, platforma va oferi sfaturi și suport în domeniul protecției sociale, inclusiv informații despre drepturile la locul de muncă și modalități de accesare a sprijinului și serviciilor sociale.

În plus, acordul prevede organizarea de evenimente comune, ateliere de lucru și seminarii, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele și competențele femeilor, facilitând astfel integrarea lor mai ușoară în piața muncii. Aceste activități vor fi axate pe dezvoltarea abilităților necesare pentru a răspunde cerințelor dinamice ale pieței muncii, precum și pe încurajarea antreprenoriatului feminin ca mijloc de abilitare economică.

Prin semnarea acestui acord, ANOFM și Asociația Obștească „Help” reafirmă angajamentul lor față de promovarea egalității de gen și sprijinirea femeilor în Republica Moldova. Această colaborare nu doar că va facilita accesul femeilor la oportunități de muncă și dezvoltare profesională, dar va contribui semnificativ la crearea unei societăți mai echitabile și incluzive.