Activități din teritoriu

Debutul anului 2024, înregistrează activități ale subdiviziunilor teritoriale în vederea oferirii serviciilor și implementării măsurilor active pe piața muncii, inclusiv continuitatea parteneriatelor de colaborare.

În acest sens,  Direcția general ocuparea forței de muncă (DGOFM) mun. Chișinău  a  organizat un seminar în parteneriat cu HEKS/EPER – Swiss Church Aid  pentru șomeri cu tematica „Autorealizare personală”. Șaisprezece participanți au fost familiarizați cu tehnici de creștere a încrederii și stimei de sine, stabilirea obiectivelor clare  pentru a avea succes în carieră, gândire pozitivă, realizarea sarcinilor importante la momentul potrivit,  motivarea privind încadrarea în câmpul muncii. Sperăm, că participanții vor fi mai motivați să se încadreze în câmpul muncii.

Un alt seminar informativ a fost desfășurat de către DGOFM  mun. Chișinău pentru 18 persoane ce urmează a fi eliberate din Penitenciarul nr.13. Participanții au fost informați privind situația pieței muncii, ofertele de muncă libere și condițiile de ocupare a lor, posibilitatea însușirii unei profesii/meserii solicitate pe piața muncii, subvenționarea locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

În cadrul Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”, reprezentanții Direcției ocuparea forței de muncă Soroca au participat în cadrul celei de-a VI-a ședințe de lucru a Grupului participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în mun. Soroca. Agenda a cuprins prezentări și discuții privind etapele la care se află propunerile de proiecte selectate și în ședințele anterioare, precum și prezentarea conceptului privind echipele mobile create în cadrul direcției pentru ocuparea forței de muncă. Această activitate a avut loc în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), co-finanțat de Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Proiectul este implimentat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.

Colaboratorii Direcției pentru ocuparea forței de muncă Briceni a efectuat o vizită la agentul economic gospodăria țărănească ,,Lavric Oleg Vasilii” în scopul constatării realizării investiției conform planului de afaceri, care a fost evaluat de către Comitetului de evaluare a dosarelor angajatorilor solicitanți de subvenție pentru susținerea proiectelor de inițiative locale.  Proiectul a prevăsut crearea unui loc de muncă în calitate de tractorist în localitatea rurală Colicăuți, în scopul raționalizării afacerii prin procurarea unui tractor nou, obținerea producției calitative, ajustată la cerințele pieții Uniunii Europene, fiind încadrați în termeni ce depind de condițiile meteorologice. A fost constatat faptul creării locului de muncă și angajarea  persoanei selectată din rândul șomerilor. În rezultatul unei conlucrări eficiente cu agentul economic și rezultatele participării la măsurile de ocupare a forței de muncă implementate conform Legii 105/2018, angajatorul va mai beneficia de subvenționarea locului de muncă, persoana angajată fiind șomer care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

La finele lunii ianuarie, Direcția ocuparea forței de muncă Ialoveni a realizat cu succes măsura activă de subvenționare conform art. 39 consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri.  Astfel, două tinere ambițioase au inițiat propria afacere cu genul de activitate: contabilitate și servicii de întreținere corporală. Totodată, au fost create trei locuri de muncă fiind angajate persoane din rîndul șomerilor aflați la evidență. Investițiile au fost implementate conform Planurilor de Afaceri prezentate în termenii stabiliți de legislația în vigoare.Le urăm succese și cît mai mulți clienți fideli.

În luna ianuarie, Direcția ocuparea forței de muncă Ialoveni a încheiat contracte de stagii profesionale cu SRL ,,Inadcom”, antrenând două șomere în calitate de frizerițe. Persoanele au fost direcționate la angajator, ca urmare a finisării cu succes a cursurilor de formare profesională prin voucher. Stagiul profesional constituie o oportunitate atât pentru șomeri, contribuind la dobândirea abilităților practice necesare, cât și pentru angajatori, facilitând integrarea profesională în concordanță cu tendințele pieței muncii. În urma realizării vizitei de monitorizare de către colaboratorii subdiviziunii, s-a constatat că stagierea decurge conform programului de activitate și că beneficiarii se implică cu responsabilitate sub îndrumarea mentorului. 

 

Pentru informații suplimentare despre măsurile acordate și locurile de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM:

- vizitați subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (adresele și datele de contact: https://anofm.md/index.php/ro/subdiviziuni);
- contactați Centrul de Apel al ANOFM la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) sau (+37322) 838414 (apel cu tarif normal din străinătate) de luni până vineri, în intervalul orelor 8.00-17.00; 
- accesați portalul www.angajat.md.