Rezultatele desfășurării Campaniei de vizite la angajatori 15 noiembrie – 15 decembrie 2023

Un loc declarat – un nou angajat – un viitor asigurat!”, a fost sloganul Campaniei de vizite la agenții economici (în continuare-Campanie), care a avut drept scop dezvoltarea și stabilirea de noi parteneriate pe piața muncii, identificarea locurilor de muncă vacante în teritoriu și sporirea nivelului de angajare a șomerilor în câmpul muncii. Campania a fost organizată la nivel local de către 35 subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare-STOFM).

Campania a avut drept obiectiv informarea angajatorilor despre măsurile de ocupare a forței de muncă implementate de STOFM, canalele de informare și recrutare on-line (site-ul www.anofm.md și portalul www.angajat.md) administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare-ANOFM); sensibilizarea angajatorilor la problemele din teritoriu în domeniul ocupării forței de muncă; sporirea numărului de locuri de muncă vacante înregistrate și gestionate de STOFM; colectarea informațiilor relevante referitoare la activitatea angajatorilor.

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 23 de zile lucrătoare a lunii noiembrie şi decembrie 2023. În această perioadă au fost vizitate 979 de companii, din toate domeniile de activitate. Din numărul total de companii, 99 au fost nou-identificate (10% angajatori nou-identificaţi). STOFM Ştefan Vodă, Orhei, Bălţi, Sîngerei, Anenii Noi, Căuşeni, Făleşti, Rezina şi Ungheni au identificat cele mai multe companii noi și au stabilit colaborări pentru viitor.  

În timpul Campaniei specialiștii STOFM au identificat 2188 locuri de muncă vacante: 1560 locuri de muncă vacante au fost identificate în mun. Chişinău (71% din totalul locurilor de muncă vacante identificate), 134 locuri de muncă vacante în mun. Ungheni (6% din totalul locurilor de muncă vacante identificate), 44 locuri de muncă vacante în mun. Cahul (2% din totalul locurilor de muncă vacante identificate), 40 locuri de muncă vacante în rnul. Anenii Noi (2% din totalul locurilor de muncă vacante  identificate). 

Conform informațiilor prezentate de STOFM, în timpul Campaniei cele mai puține locuri de muncă vacante identificate au fost în rnul. Floreşti (3 locuri de muncă vacante identificate), rnul. Făleşti (2 locuri de muncă vacante identificate) și rnul. Ceadîr-Lunga (1 loc de muncă vacant identificat).

Cele mai multe locuri vacante declarate de angajatori au fost din domeniul vînzărilor, aici au fost înregistrate 426 locuri de muncă vacante. 342 de locuri de muncă vacante pentru domeniul administrare publică și apărare, 291 locuri de muncă vacante din domeniul transportului, 203 locuri de muncă vacante au fost declarate pentru domeniile care nu necesită o calificare, 171 de locuri de muncă vacante pentru domeniul reparaţii/întreţinere/service, 116 locuri de muncă pentru domeniul industriei alimentare, urmate de domeniile: contabilitate/finanţe, industria textilă, medicină.

În timpul Campaniei au fost organizate și desfășurate diverse activități cu participarea agenților economici, cum ar fi seminare informative, mese rotunde, activităţi de recrutare şi alte activităţi. Astfel, 18 angajatori au luat parte la 15 activități de recrutare a personalului, 389 angajatori au fost prezenți la 31 de seminare informative organizate, 55 de angajatori au participat la 11 mese rotunde și 90 de angajatori au fost implicați în alte 14 activități organizate de STOFM. Obiectivul acestor activități a fost atins, deoarece au fost puse în discuție probleme actuale privind recrutarea personalului și suportul care poate fi oferit de STOFM prin implementarea măsurilor de ocupare prevăzute în Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Mulţumiri colegilor STOFM pentru implicare!