UCIP IFAD și ANOFM și-au unit eforturile pentru a dezvolta regiunile rurale

Persoanele neangajate în câmpul muncii din mediul rural vor putea beneficia de susținere prin intermediul mecanismelor financiare, implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). Un memorandum de colaborare, în acest sens, a fost semnat la data de 21 decembrie 2023, de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) și  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele două entități și-au asumat responsabilitatea de a susține creșterea activității economice în zonele rurale prin țintirea tinerilor antreprenori, femei și micii proprietari cu potențial de generare de venituri și locuri de muncă, utilizând o diversitate de intervenții, inclusiv acces îmbunătățit la finanțare, mentorat, consolidarea lanțului valoric etc.

„Prin semnarea Memorandumului de colaborare între UCIP IFAD și ANOFM  am pus bazele unui parteneriat important, care va contribui la creșterea culturii antreprenoriale, la dezvoltarea infrastructurii regionale, reducerea șomajului din mediul rural, minimalizarea efectului migraționist din societatea noastră și, nu în ultimul rând, va contribui la sporirea competitivității și sustenabilității mediului antreprenorial”,  a declarat directorul UCIP IFAD, Iurie Ușurelu.

Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru a reiterat importanța parteneriatului între instituții prin unirea efortului de a  spori șansele de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, de a susține angajatorii în crearea locurilor noi de muncă, identificarea forței de muncă necesare,  respectiv stimularea creșterii economice rurale.

Totodată, UCIP IFAD și ANOFM au agreat organizarea și desfășurarea activităților de informare în vederea diminuării vulnerabilității femeilor și tinerilor din zonele rurale; organizarea evenimentelor de informare privind posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și informarea potențialilor antreprenori privind suportul și asistența Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) de inițiere/dezvoltare a afacerilor mici în zona rurală.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD are rolul de mobilizare a  fermierilor mici acordând posibilități celor din mediul rural de a  accesa servicii financiare, a spori producerea produselor agricole precum si veniturile.