Reprezentanții ANOFM au beneficiat de un curs de instruire privind metodologia și rezultatele evaluării de impact al programului de stagiu profesional

OIM

În perioada 13 și 14 decembrie, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a organizat un curs de instruire privind metodologia și rezultatele evaluării de impact al programului de stagiu profesional, care este o măsură activă prevăzută în Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

La eveniment participă reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), precum și reprezentanți din cadrul Observatorului pieței muncii, Serviciului de monitorizare, Direcției implementarea politicii de ocupare din cadrul ANOFM, precum și șefi ai subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care au implementat această măsură pe parcursul ultimelor 3 ani.

Primul exercițiu de evaluare a impactului s-a axat  pe programul de stagiu profesional. Pentru a ajuta ANOFM în colectarea de date pe baza chestionarelor pentru grupurile de control și tratament. În acest sens, Proiectul OIM a contractat o companie de colectare a datelor care a oferit sprijin ANOFM în colectarea datelor și a efectuat potrivirea econometrică pe baza metodei cvasi-experimentale pentru evaluarea impactului acestui program.

 „Acest curs de instruire a fost unul necesar și util deoarece contribuie la consolidarea capacităților noastre în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea măsurilor active de ocupare. Or, rezultatele evaluării de impact și motivează de a implementa în continuare măsura stagiului profesional și de a oferi oportunități de ocupare pentru tinerii care nu au experiență de muncă în profesia deținută.În acest fel, ANOFM preia noi experiențe în vederea modernizării serviciilor și implementării cu succes a măsurilor active pe piața muncii”, a menționat Raisa Dogaru, directoarea ANOFM.

Măsurile active de ocupare, ca orice alt tip de intervenție de politică publică, sunt concepute pentru a depăși provocările de pe piața muncii ale grupurilor țintă și pentru a obține rezultate specifice. În acest sens era necesară elaborarea metodologiei de evaluare a impactului programelor de ocupare a forței de muncă, care a fost posibilă cu sprijinul OIM. Evaluarea impactului va ajuta factorii de decizie să obțină răspunsuri la întrebarea cauza-efect și va oferi informații despre modul în care poate fi îmbunătățită proiectarea programelor.

Una dintre concluziile exercițiului de evaluare a impactului programului de stagiu profesional arată că grupul de persoane care a beneficiat de stagii profesionale este substanțial mai bine poziționat pe piața muncii decât cel care nu a trecut printr-un asemenea program. Membrii primului grup au șanse mai mari de a fi angajați și se află într-o poziție mai favorabilă în ceea ce privește venitul mediu lunar în comparație cu cei care n-au beneficiat de stagii profesionale.

Amintim că în luna septembrie curent, proiectul OIM a oferit o instruire privind metodele de evaluare de impact a măsurilor de ocupare, care au facilitat identificarea modalităților de obținere a mai multor rezultate dorite.

Cursul de instruire face parte dintr-un șir de activități realizate de proiectul OIM ”Ocuparea incluzivă și productivă a forței de muncă”, cu asistența financiară a Secretariatului Elvețian de Stat pentru Afaceri Economice, pentru a susține Guvernul Republicii Moldova în implementarea Programului Național de Ocupare.