Istorie de succes: Implementarea măsurii de susținere a proiectelor de inițiative locale la Dubăsari

Sanatoriul „Struguraș” este un partener de încredere al Secției ocuparea forței de muncă (SOFM) Dubăsari prin declararea locurilor de muncă vacante și aplicarea la măsuri de ocupare a forței de muncă. Fiind un agent economic activ a reușit pe parcursul anului 2023 să încheie cu SOFM Dubăsari, trei tipuri de contracte, prin aplicarea la măsura de stagiu profesional, subvenționarea locurilor de muncă și susținerea proiectelor de inițiative locale.

Cea mai impunătoare măsură de ocupare a forței de muncă de care a beneficiat Sanatoriul „Struguraș” din partea SOFM Dubăsari a fost implementarea măsurii de susținere a proiectelor de inițiative locale (art. 40 din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj), prin procurarea unui echipament nou, Duș Vichy, instalație de duș masaj, pe bază de apă ce oferă beneficii terapeutice în maladiile oboselii cronice, îmbunătățirea circulației sistemului limfatic și sanguine, cu scop de relaxare și eliminare a stresului, hidratare.

Investiția realizată de Sanatoriul „Struguraș” s-a finalizat cu succes datorită suportului financiar pe care l-a oferit ANOFM prin intermediul SOFM Dubăsari, și anume compensarea a 50% din investiție. Acest echipament a permis crearea a unui nou loc de muncă în mediul rural, fiind ocupat de o persoană din rândul șomerilor înregistrați la nivel de STOFM.

Sanatoriul „Struguraș”, stațiune balneară, amplasată într-o zonă pitorească pe malul stâng al râului Nistru, cu o influență majoră financiară, turistică pentru s. Cocieri și întreg raionul Dubăsari. Anual deservește peste 5000 de beneficiari, asigurând cu locuri de muncă peste 160 persoane din regiune.

Subvenția este acordată angajatorilor care creează locuri noi de muncă în localitățile rurale și destinată exclusiv pentru procurarea echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Subvenția se acordă în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, iar cuantumul subvenției acordate nu poate depăși 65% din acesta, dar nu mai mult de 20 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Pentru informații suplimentare despre măsurile acordate și locurile de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM:
- vizitați subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (adresele și datele de contact:  https://anofm.md/index.php/ro/subdiviziuni);
- contactați Centrul de Apel al ANOFM la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) sau (+37322) 838414 (apel cu tarif normal din străinătate) de luni până vineri, în intervalul orelor 8.00-17.00;                                           
- accesați portalul 
www.angajat.md.