Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”

Stimați colegi,
Anual, în a treia duminică a lunii septembrie, este consemnată Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Cu acest prilej, adresez sincere și cordiale felicitări angajaţilor din acest domeniu.

Este bine cunoscut faptul că ramura protecţiei sociale implică eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni. În pofida greutăților cu care vă confruntați, sunteți gata să oferiți zilnic sprijin, consiliere și consultanță celor care necesită susținere.

Apreciez înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi sarcina de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Vă adresez cele mai sincere felicitări, sănătate, pace şi prosperitate.

Cu respect,
Raisa Dogaru
Directoare ANOFM