Căutaţi un loc de muncă? Noi vă putem ajuta!

ANOFM recomandă persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pentru a beneficia de susţinere la angajare. Serviciile sunt gratuite şi sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (cu şi fără statut de şomer), cât şi pentru persoanele angajate care doresc să-şi schimbe locul de muncă. 

Şomerii înregistraţi la subdiviziunile teritoriale pot beneficia de susţinere, precum şi de servicii și măsuri active care sporesc şansele de angajare. 
Pentru înregistrarea cu statut de şomer este necesar ca persoana să prezinte la cea mai apropiată STOFM cu următoarele acte:

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • actele de studii şi de calificare deținute;
  • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • alte documente confirmative (după caz).   

Adresele subdiviziunilor pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md (accesînd https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau puteți depune cerere în regim on-line pe site-ul: https://e-iss.anofm.md.  Persoanele sunt obligate să se prezinte la STOFM, timp de 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii on-line, pentru validarea acesteia.

Informaţii utile pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în câmpul muncii, pot fi obținute la Centrul de apel al ANOFM, tel: 0 8000 1000 (apel gratuit), luni-vineri 08:00-17:00.

Informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate şi pe portalul www.angajat.md.

Conform bazei de date ANOFM, la data de 06 septembrie 2023 sunt în evidență 11,6 mii locuri vacante, din care 21% sunt pentru persoanele cu nivel de instruire superior și postsecundar, iar 79% pentru persoanele cu nivel de instruire profesional tehnic-secundar, cât și pentru muncitori necalificați/muncitoare necalificate.

În aspect de medii rural/urban 87% din numărul total de locuri sunt în mediul urban, 13% în mediul rural.

În aspect teritorial, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în Chișinău (4783), urmat de Bălți (1060), Ungheni (936), Florești (318), UTAG (286), etc.

Nivelul de studii solicitat pentru cele mai multe locuri vacante (69%) este cel primar/secundar, urmat de profesional tehnic-secundar (15%), superior (11%) și postsecundar (5%).

Conform salariilor, cele mai multe locuri vacante sunt cu salarii mai mari de 5000 lei (50%), urmate de cele cu salariu negociabil (40%) și 10% sunt locurile cu salarii mai mici de 5000 lei.