Atelier privind metode și bune practice de recrutare a forței de muncă și colaborare cu angajatorii în scopul asigurării sectorului privat cu forță de muncă

Astăzi, circa șaptezeci de angajaţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și subdiviziunilor teritoriale au participat la atelierul Metode și bune practice de recrutare a forței de muncă și colaborare cu angajatorii în scopul asigurării sectorului privat cu forță de muncă”. Prin intermediul acestei activități, ANOFM contribuie la preluarea bunelor practici de recrutare din sectorul privat.

Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a reiterat importanța colaborării și schimbului de practici de lucru cu unul din principalii actori ai pieţei muncii - angajatorul.  „ANOFM trebuie să consolideze capacitățile de colaborare cu angajatorii pentru ocuparea locurilor de muncă vacante”, a subliniat ministrul.

În deschiderea evenimentului, dna Raisa Dogaru, directoarea ANOFM a mulțumit angajatorilor că au dat curs inițiativei și au manifestat deschidere spre colaborare, punând accent pe necesitatea responsabilizării reciproce pentru a implementa și îmbunătăți măsurile și serviciile de ocupare a forței de muncă. „Colaborarea activă cu angajatorii, succesele înregistrate contribuie la consolidarea unei relații de încredere, fapt ce asigură sporirea ocupării forței de muncă”, a menționat directoarea.

Intervenţii privind tehnici şi metode de recrutare a forţei de muncă, inclusiv posibilităţi de colaborare cu ANOFM au avut reprezentanții Asociației Investitorilor Străini (FIA), a unor companii din sectorul privat: Premier Energy S.A, MAIB, Moldcell S.A., EFES, agenția privată de recrutare HR-Consuling care au prezentat metodele de recrutare și provocările în acest domeniu, precum și au venit cu propuneri care să contribuie la îmbunătățirea activității ANOFM .

Reprezentanții subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă STOFM au prezentat istoriile de succes și bunele practici privind colaborare cu angajatorii în vederea recrutării forţei de muncă şi implicării în programe de măsuri active.

Atelierul a reprezentat o platformă utilă de discuții, punând în evidență importanța forței de muncă care influențează direct dezvoltarea activității economice, provocările pieței muncii.

 Interesul participanților sa focusat pe aspect practice ce țin de metodele cele mai eficiente de recrutare, calitățile și abilitățile solicitate de angajatori atât a specialiștilor calificați cât și a muncitorilor, aspecte de îmbunătățire a corelării cererii cu oferta forței de muncă, precum și să sporească ponderea ocupării locurilor de muncă declarate de angajatori.

Evenimentul este organizat de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în parteneriat eu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu suportul UN Women Moldova.

Informații utile pentru angajatori pot fi găsite pe www.angajat.md, la Centrul de apel al ANOFM, tel: 080001000 sau la sediile subdiviziunilor teritoriale din orice raion: https://anofm.md/ro/subdiviziuni