În atenția angajatorilor! Anunț privind sistarea temporară a procesului de înregistrare a angajatorilor disponibili de a participa la măsura de stagiu profesional pentru șomeri

În atenția angajatorilor! Anunț privind sistarea temporară a procesului de înregistrare a angajatorilor disponibili de a participa la măsura de stagiu profesional pentru șomeri  01 august 2023  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează că începând cu data de 01 august 2023 se sistează temporar procesul de înregistrare a cererilor angajatorilor disponibili de a participa la măsura de stagiu profesional pentru șomeri, conform prevederilor art.34 din Legea nr.105 din

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează că începând cu data de 01 august 2023 se sistează temporar procesul de înregistrare a cererilor angajatorilor disponibili de a participa la măsura de stagiu profesional pentru șomeri, conform prevederilor art.34 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Lege) (cu modificările ulterioare care au intrat în vigoare la data de 30.01.2023).                                        

Reamintim, că măsura de formare profesională prin stagii profesionale se organizează cu o durată de până la 4 luni pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, șomerii care nu au activat în profesia deținută în ultimii doi ani premergători datei înregistrării cu statut de șomer, în scopul dobândirii abilităților practice, în baza contractului încheiat între angajator, șomer și ANOFM. Angajatorii participanți în măsura de stagiu profesional beneficiază pe toată durata stagiului de o subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare șomer-stagiar.

 

Finanțările oferite pentru subvenționarea angajatorilor participanți în stagiile profesionale în primele 7 luni ale anului 2023 au epuizat alocaţiile bugetare aprobate pentru anul curent.

Despre reluarea procesului de înregistrare a cererilor angajatorilor disponibili de a participa la măsura de stagiu profesional pentru șomeri, ANOFM va informa suplimentar.  

 

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.