În atenția angajatorilor! Anunț privind sistarea temporară a procesului de înregistrare a cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

În atenția angajatorilor! Anunț privind sistarea temporară a procesului de înregistrare a cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

     Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează că începând cu data de 01 august 2023 se sistează temporar procesul de înregistrare a cererilor de aplicare pentru măsura de subvenționare a locurilor de muncă, conform prevederilor art.36 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Lege) și pentru măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Lege (cu modificările ulterioare care au intrat în vigoare la data de 30.01.2023).                                        

    Reamintim, că măsura de subvenționare a locurilor de muncă (art.36 din Lege) prevede că angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, primesc subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului de bază, conform contractului individual de muncă al angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.

    Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități (art.38 din Lege) prevede că angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomerii cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii) sau 75% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe) din costurile suportate de către angajator, necesare creării sau adaptării locului de muncă, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

    Finanțările oferite pentru subvenționarea locurilor de muncă (art.36 și art.38 din Lege) în primele 7 luni ale anului 2023 au epuizat alocaţiile bugetare aprobate pentru anul curent. Despre reluarea procesului de înregistrare a cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă conform prevederilor art.36 și art.38 din Lege, ANOFM va informa suplimentar.  

    Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.