Comunicat privind desfășurarea ședinței finale ,,Modernizarea pieței muncii din Moldova” (2019-2023)

Comunicat privind desfășurarea ședinței finale ,,Modernizarea pieței muncii din Moldova” (2019-2023)

   La data de 12 iunie 2023, Ministerul Federal al Muncii din Austria, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în conlucrare cu  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a desfășurat ședința finală privind implementarea proiectului ,,Modernizarea pieței muncii din Moldova” (2019-2023), precum și alocarea echitabilă a resurselor și atragerea capitalului uman performant care să contribuie la o creștere economică durabilă.

   Obiectivul proiectului constă în schimbul reciproc de experiență cu privire la inițiativele relevante pentru piața muncii și consolidarea capacităților ANOFM.

   Acest tip de proiecte este foarte valoros, având în vedere perspectiva de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și colaborarea multisectorială între ambele țări. Activitățile proiectului au fost axate pe schimbul de experiență dintre Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă din Austria și Republica Moldova și digitalizarea pieței muncii.

   Doamna Raisa Dogaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a evidențiat importanța activităților din cadrul proiectului, vizitele de studiu în Austria care au continuat cu un schimb permanent de experiență pe parcursul anilor 2019-2023.

   Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dna Anna Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale și Reglementare a Migrației Forței de Muncă,  parte a grupului de lucru pentru aria prioritară 9 (investiții în oameni și calificări), a reiterat importanța majoră a colaborării cu Ministerul Federal al Muncii din Austria, precum și accesul transparent la expertiza austriacă din domeniul politicilor pieței muncii.

   De asemenea, au fost expuse obiectivele privind atingerea indicatorilor calitativi și durabili, necesitatea reformelor, proiectelor, modernizării, necesitatea implementării unui pachet de servicii pentru tinerii NEET și desigur necesitatea investițiilor masive pe piața muncii. S-a discutat despre extinderea formării continue,  necesitatea trecerii de la învățământul general la cel profesional tehnic și ulterior la tranziția pe piața muncii.

   Proiectul a fost prezentat de către Jörg Mirtl, Walter Reiter, L&R Social Research și Elisa Deutschmann, Coordonator austriac pentru educație în Republica Moldova, care s-au referit la succesele implementării proiectului. 

    Reprezentantul  Ministerului Muncii, Sistemului de Pensii, Familie și Politici Sociale din Croația Filip Milicevic, prin intermediul platformei ZOOM a venit cu o prezentare a procesului de aderare la UE, expunând problemele cu care s-au confruntat, dar și metodele de soluționare, abordările, reformele în politicile sociale și importanța redresării economiei.  

   La ședință a participat conducerea ANOFM, șefii direcțiilor/secțiilor, precum și  reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale. Participanții la ședința din 12.06.2023 și-au exprimat dorința pentru o continuă colaborare adaptată necesităților și provocărilor pieței muncii din Republica Moldova.