Istorie de succes: Poți însuși o meserie la orice vîrstă

La Direcția ocuparea forței de muncă (DOFM) Cahul s-a adresat doamna Burlacu Vasilisa, în vîrstă de 54 de ani, originară din  satul Chircani, o doamnă sociabilă și ambiţioasă.

După absolvirea școlii din sat nu a avut posibilitatea să-și continue studiile pentru a obține o profesie, fapt pentru care a fost nevoită să lucreze la o muncă necalificată, fiind slab plătită. Venitul obținut era unul prea mic pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, de aceea dna Vasilisa a decis să meargă peste hotarele țării. Acolo a muncit în construcții timp de 10 ani, după care a revenit acasă pentru a se stabili cu traiul în localitatea de baștină. Astfel, dumneaei s-a adresat la DOFM  pentru a căuta un loc de muncă acasă.

În cadrul DOFM Cahul, dna Vasilisa a fost înregistrată cu statut de şomer, a beneficiat de consultaţii, servicii de informare, consiliere și formare profesională, ghidare în carieră, utilizarea platformei CCP. Ulterior testării electronice, i s-a propus cursuri de formare profesională la specialitatea plăcător cu plăci, cu durata studiilor de 3 luni, la Școala Profesională nr.2 din Cahul. După absolvirea cu succes a cursurilor i-a fost înmânat certificatul de competență profesională la meseria de plăcător cu plăci.

Îmbrățișând această meserie, dna Vasilisa a fost repartizată la SRL ,,Lifestar-Com”, fiind angajată prin intermediul programului de subvenționarea locurilor de muncă pe o perioadă neterminată, unde activează până în prezent.

Șomerii care urmează un curs de formare profesională beneficiază de o bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporţional frecvenţei la cursurile de formare profesională.

Pentru mai multe informații despre urmarea unui curs de formare profesională, persoanele pot telefona la Centrul de apel al ANOFM - 0 8000 1000 (apel gratuit) sau se pot adresa la cea mai apropiată subdiviziune a ANOFM: https://anofm.md/ro/subdiviziuni