Au fost create condiții moderne de deservire pentru beneficiarii sediului din Soroca al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Noul sediu al Direcției Ocuparea Forței de Muncă din Soroca este acum adaptat necesităților angajaților și beneficiarilor săi. Astfel, locuitorii raionului Soroca și migranții în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de servicii de ocupare prestate într-un spațiu modernizat și accesibil tuturor. Lucrările de renovare au fost efectuate grație finanțării oferite de Guvernul Elveției, prin intermediul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.

„Guvernul Elveției este determinat să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de ocupare a forței de muncă în Moldova, făcându-le incluzive și adaptate la necesitățile tuturor categoriilor de beneficiari. Ne bucurăm să contribuim la creșterea capacității personalului de a oferi servicii de calitate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, refugiaților, dar și altor categorii de solicitanți”, a menționat Caroline Tissot, directoarea Biroului de cooperare al Elveției.

Direcția Ocuparea Forței de Muncă din Soroca (DOFM) acoperă peste 77 de mii de locuitori ai raionului și 63 de localități. Anual, la DOFM Soroca se adresează peste 3.300 de persoane, dintre care 2991 sunt înregistrate cu statut de șomer. 540 de persoane sunt beneficiari ai serviciului de intermediere a  muncii, iar alte aproape 2.800 de persoane beneficiază de consultații de orientare profesională. În prezent, 24 de agenți economici din raionul Soroca oferă peste 120 de locuri de muncă vacante.

Pentru implementarea politicii statului de promovare a ocupării, resursele umane bine pregătite și motivate, dar și infrastructura sunt esențiale pentru servicii publice de ocupare de calitate. Sperăm că renovarea sediului, dar și îmbunătățirea serviciilor prestate se vor regăsi în gradul de satisfacție a populației raionului Soroca și a ratei de ocupare mai mari a cetățenilor care își doresc să muncească acasă”, a spus Felicia Bechtoldt, Secretară de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale

„Redesign-ul sediului DOFM Soroca a creat o identitate modernă și deschisă, care îmbunătățește serviciile prestate, axate pe nevoile și așteptările clienților, dar și inspiră angajații la servicii mai eficiente. Mulțumesc donatorilor pentru suport, pentru faptul că își orientează asistența într-un domeniu atît de important”, a declarat Raisa Dogaru, director al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca.

La proiectarea noului sediu al Direcției Ocuparea Forței de Muncă din Soroca s-a avut grijă ca acesta să fie adaptat necesităților populației. Astfel, a fost creat un mediu prietenos pentru copiii care își însoțesc părinții la DOFM Soroca, fiind amenajat un spațiu de joacă pentru cei mici. Odată cu renovarea spațiului, a fost asigurat accesul persoanelor cu dizabilități. De asemenea, au fost construite două blocuri sanitare, unul fiind adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, au fost instalate inscripții în limbaj Braille și marcaje contrastante.

Spațiul renovat este acomodat pentru toate serviciile de ocupare prestate de angajații instituției, oferindu-le posibilitatea de a interacționa eficient cu beneficiarii prin respectarea principiilor de front & back office. Pentru beneficiari a mai fost creat un spațiu de așteptare modern.

Credem cu fermitate că un spațiu modernizat, care ține cont de necesitățile cetățenilor și ale angajaților, va predispune spre mai multă includere și pentru o mai bună calitate a serviciilor. Prin asemenea intervenții precum cea de la Soroca, sprijinim Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă să devină mai eficientă și mai bine orientată către nevoile populației din Moldova, a declarat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Lucrările de renovare ale sediului care au început la finele lunii iunie 2021 se cifrează la cca 120.560 USD, aproape 17.000 USD fiind alocați pentru procurarea echipamentelor.

PNUD Moldova a susținut anterior modernizarea Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă din mun. Chișinău și a sectoarelor de poliție nr.1 din orașul Sîngerei și nr.3 din sectorul Buiucani al capitalei.

Regulamentele normativelor de construcție din 1 iunie 2014 prevăd cerințe pentru asigurarea accesibilității fizice în edificii. Astfel, fiecare instituție publică și privată este responsabilă de asigurarea unui acces demn și confortabil pentru fiecare persoană.