Prognoza pieței muncii pentru anul 2021 și Barometrul oportunităților de angajare a fost prezentată Comitetelor Sectoriale

Astăzi, 25 martie 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a organizat ședința online cu reprezentanții Comitetelor Sectoriale în cadrul căreia a prezentat Prognoza pieței muncii pentru anul 2021 și Barometrul oportunităților de angajare, inclusiv în contextul crizei provocate de Covid-19.  

Rezultatele studiului servesc la evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piața muncii de către actorii pieței muncii, informarea absolvenților gimnaziilor și liceelor despre profesiile prioritar solicitate pe piața muncii, inclusiv ghidarea în carieră. La fel, studiul va servi la identificarea numărului de persoane ce urmează a fi îndreptate la cursuri de formare profesională a șomerilor.

Potrivit studiului, deficitul de forţă de muncă se va menţine şi în anul curent printre principalele motive fiind lipsa personalului calificat cu experienţă, numărul redus de solicitanţi şi imposibilitatea de a oferi salariul necesar.

Prognoza pieței muncii pe termen scurt a fost elaborată în urma chestionării unui eșantion de 2949 angajatori din diverse ramuri ale economiei nationale, din care 74,3% sunt din sectorul privat, 18,7% din sectorul public, şi 7% reprezintă companii cu altă formă de proprietate, ponderea cea mai mare constituind angajatorii cu un număr mai mic de 50 angajați (cca 68%).

Mulțumim reprezentanților Comitetelor Sectoriale pentru participare și comentariile pe marginea subiectelor abordate în cadrul ședinței.

Studiul este plasat pe pagina web a instituției www.anofm.md , dar va fi prezentat în continuare  în cadrul altor evenimente.

Observatorul pieței muncii din cadrul ANOFM  este deschis pentru colaborare cu comitetele sectoriale, care activează în baza Legii nr.244 din 23.11.2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională (conform art.9 o atribuție importantă constă în efectuarea cercetărilor cu privire la piața muncii și colaborează cu instituții publice și private, cu organizații necomerciale pentru identificarea tendințelor în sector, a necesităților forței de muncă, a competențelor solicitate de sectoarele economiei naționale în vederea oferirii de informații relevante sistemului educațional privind dezvoltarea necesarului de competențe).