Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 30 ani de activitate. Mesajul directorului ANOFM cu ocazia zilei aniversare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aniversează, astăzi, 18 februarie, 30 ani de activitate pe parcursul cărora s-a adaptat continuu la nevoile societății şi economiei.

Dacă am întoarce acele ceasornicului înapoi, am reveni în anul 1991, când, prin Hotărârea Guvernului nr. 88 din 18 februarie, a fost creat acest Serviciu de stat pentru ocuparea forţei de muncă şi au fost constituite primele structuri teritoriale în domeniu. Constituirea pieţei forţei de muncă fusese una dintre sarcinile cele mai dificile în acele timpuri, dat fiind faptul că, pe lângă crearea bazei organizatorico-instituţionale şi a mecanismului de funcţionare al acesteia, ea prevedea, mai întâi de toate, trecerea economiei ţării la principii de piaţă.

ANOFM pe parcursul anilor a făcut față, alături de celelalte structuri de stat, mai multor schimbări de ordin social, economic și politic, a înfruntat mai multe obstacole, dar datorită eforturilor depuse, datorită profesionalismului și abnegației specialiștilor din domeniul ocupării forței de muncă, a izbutit să realizeze proiecte binevenite, să ofere servicii clienților săi, racordate la standardele europene.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 990 din 10-10-2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM a fost supusă restructurării alături de celelalte autorități de stat. Anul 2019 a fost marcat de procesul reorganizării totale a instituției și subdiviziunilor sale teritoriale și orientarea eforturilor angajaților în scopul îmbunătățirii capacității de implementare a Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, ce vine cu un șir de noi măsuri active pe piața muncii. Concomitent, au fost organizate instruiri profesionale a angajaților în scopul dezvoltării abilităților și modelării comportamentelor necesare pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de serviciu. Au fost elaborate un șir de proceduri interne pentru o bună organizare și implementare a măsurilor prevăzute de lege.

Concomitent, la nivel central a fost instituită o subdiviziune nouă, Observatorul pieței muncii (OPM), având ca scop colectarea, sistematizarea și analiza datelor statistice produse de către structurile ANOFM și alte instituții publice, elaborarea studiilor analitice, prognozarea și previziunea cererii și ofertei forței de muncă și diseminarea informațiilor în domeniu pentru diferiți actori pe piața muncii.

 În ultimii ani, ANOFM pune tot mai mult accentul pe o abordare nouă în activitatea cu șomerii și angajatorii. Avem o echipă de specialiști profesioniști care depun efort pentru a stabili relații de încredere cu angajatorii și persoanele care caută un loc de muncă.

Printre succesele semnificative din ultimii ani menționăm: crearea Centrului de apel; organizarea târgurilor locurilor de muncă la un nivel mai înalt, inclusiv a târgurilor on-line ale locurilor de muncă, disponibile pe portalul www.angajat.md  - metodă modernă și eficientă pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă; crearea Centrelor de ghidare în carieră în cadrul a 3 subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în Chișinău, Cahul și Soroca, cu instalarea Platformei Cognitrom Career Planner, (CASPER), fiind specializată în orientare școlară și profesională și care permite evaluarea complexă a persoanei, inclusiv cu dizabilități și scoate în evidență potențialul acestora de potrivire cu profilul unui loc de muncă; elaborarea Prognozei Pieței Muncii și a Barometrului Profesiilor; dezvoltarea canalelor de comunicare cu clienții (site, portal, rețele sociale etc.) și cu angajații subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă  (Intranetul) ș.a.

Permanent au fost dezvoltate competențele specialiștilor responsabili de activitatea cu persoanele vulnerabile pe piața muncii, categorii de populație care se descurcă mai greu la integrarea pe piața muncii. În această direcție, care este destul de complexă, se depun eforturi permanent pentru a avea rezultate mai remarcabile.

În acești 30 de ani de activitate ai ANOFM, piața muncii din Republica Moldova a trecut prin mai multe schimbări. În toată această perioadă Serviciul de Stat de ocupare a forței din Republica Moldova, cu cele 35 de structuri teritoriale ale sale a parcurs diferite etape de transformare și dezvoltare, acumulând o bogată experiență, inclusiv bazată pe modelele de succes ale instituțiilor similare din state Uniunii Europene.

ANOFM este o instituție activă și flexibilă în dezvoltarea parteneriatelor pe piața muncii, inclusiv strategice, înțelegând avantajele implementării politicilor de ocupare. De real avantaj sunt parteneriatele cu serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din alte ţări și cu organismele internaţionale printre care: Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM), Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (WAPES), Fundația Europeană pentru Educație (ITF), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Biroul de Cooperare a Elveției în republica Moldova (SDC) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România, Serviciile publice de ocupare din Suedia, Germania, Franța, Austria, Cehia, Ucraina, Lituania.

În 30 de ani de activitate, circa 1 mln. 516 mii şomeri au fost înregistraţi de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de servicii de ocupare şi protecţie socială în caz de șomaj. Pe parcursul anului 1991 - primul an de activitate al Serviciului, doar 79 persoane au fost înregistrate în calitate de şomeri, iar în dependenţă de fluctuaţiile de pe piaţa forței de muncă pe parcursul următorilor ani, numărul lor a înregistrat tendinţe de creştere: anul 1998 - 63,3 mii şomeri, 2010 - 81,5 mii şomeri, 2015 - 50,6 mii şomeri. Pe parcursul a 30 de ani, cu suportul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă cca. 531 mii şomeri au fost susținuți şi angajați în câmpul muncii în diverse domenii ale economiei naţionale, au fost instruiți profesional 107 mii șomeri, cca. 292 mii șomeri au beneficiat de ajutor de șomaj și 38 mii de alocație de integrarea sau reintegrare profesională ș.a.

Momentul aniversar este deopotrivă unul de reflecție și evaluare, precum și de proiecție, cu atât mai mult cu cât, în acest an, ANOFM a răspuns cu promptitudine unor provocări fără precedent în istoria activităţii sale.

Anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga societate. Ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, au fost limitate sau întrerupte temporar unele activități socio-economice, cu implicații evidente asupra raporturilor de muncă ale salariaților şi a activităţilor comerciale din domenii de activitate diverse. Guvernul a adoptat un pachet de acte normative care să susțină deopotrivă angajatorii și angajații afectați de instituirea stării de urgență ca urmare a situației epidemiologice, astfel că, în acest an, mai mult ca niciodată, ANOFM, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), a făcut eforturi deosebite pentru implementarea acestora. Astfel, STOFM s-au mobilizat şi au depus eforturi susţinute pentru a asigura, începând din luna martie, pe lângă celelalte servicii pe care le oferă  în conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, recepționarea din partea cetățenilor a cererilor de solicitare a înregistrării cu statut de șomer și cererilor de acordare a ajutorului de șomaj,  oferit în scopul susținerii populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență.

Pentru ca cele peste 14000 de persoane să beneficieze de sprijin financiar, personalul STOFM a făcut eforturi deosebite, conştient fiind de necesitatea derulării tuturor operaţiunilor într-un timp foarte scurt, cu maximă rigoare.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul clienților noștri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, au fost incluse noi modalități de relaționare prin simplificarea şi digitalizarea procedurilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi pentru obținerea stimulentelor financiare.

Provocările ce stau în fața serviciului de stat de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova responsabilizează mult ANOFM și structurile sale teritoriale. Astăzi, putem spune că ANOFM a devenit un instrument profesionist, utilizat cu încredere atât de persoanele care caută un loc de muncă, cât și de angajatori. Oferirea serviciilor de calitate clienților, diminuarea șomajului și sporirea numărului de persoane angajate, precum și dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată pe piața muncii sunt liniile directoare urmărite în activitatea zilnică desfășurată de ANOFM și STOFM.

Activitățile ANOFM nu se opresc aici, vom continua să promovăm o politică eficientă de ocupare, vom veni cu pași concreți pentru a susține cetățenii în integrarea lor pe piața forței de muncă. În comun cu alți actori locali vom continua informarea, consultarea și susținerea cetățenilor la (re)integrarea pe piața muncii.

                Dogaru Raisa

În calitate de director al ANOFM, cu acest prilej aniversar, mulţumesc înaintașilor serviciului, care au stat la baza creării și au pus o temelie solidă a serviciului public de ocupare din Republica Moldova, celor care au inițiat o muncă deloc ușoară în acest domeniu.

Sincere mulțumiri, respect și apreciere din partea conducerii ANOFM tuturor funcționarilor publici angajați în sistemul nostru, pentru munca depusă zi de zi în ajutorul cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor. Mulțumiri membrilor Consiliului tripartit al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienţilor noştri pentru sprijinul şi încrederea acordate.

Implicarea și activitatea tuturor stau la baza rezultatelor acestei instituții, constituind și în viitor, garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale.

Totodată, doresc să remarc interesul reprezentanţilor mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea corectă a opiniei publice.

Atât eu, cât și colegii mei sperăm să fiți alături de noi în continuare pentru a putea face față tuturor provocărilor.

Cu deosebită considerație,

Raisa DOGARU,

Director ANOFM