Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă

DenumireAcord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă

Semnat: 16.06.2018

În vigoare din: 12.09.2018

Autoritățile responsabile de prezentul Acord:

în Republica Moldova – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

                                       Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă          

în Republica Bulgaria – Ministerul Muncii și Politicii Sociale

Agenția pentru Ocuparea forței de Muncă din cadrul Ministerului Muncii și Politicii Sociale

Categoriile de lucrători migranți beneficiari ai prevederilor Acordului:

 • Lucrători migranți pentru o perioadă inițială de până la un an cu posibilitatea prelungirii consecutive a acestuia până la trei ani (pentru care nu se va solicita permise de muncă);
 • Lucrători sezonieri pentru perioada maximă în conformitate cu legislația statului părții primitoare.

Lucrătorii migranți vor avea aceleași drepturi de muncă și obligații precum lucrătorii locali și se vor bucura în mod egal de protecție la locul de muncă în corespundere cu legislația Statului Părții Primitoare.

Lucrătorii migranți se vor bucura pe teritoriul Statului Părții Primitoare de aceeași protecție legală în ceea ce privește drepturile personale și de proprietate, precum cetățenii acestuia (art.10).

Conform prevederilor art.5 al Acordului, mecanismul de recrutare și angajare este realizat de către instituțiile responsabile specificate pentru realizarea Acordului.

Instituțiile responsabile au următoarele responsabilități:

 • schimb de informații privind ofertele de muncă recepționate de la angajatori;
 • selectarea potențialilor lucrători migranți conform ofertelor parvenite (selectarea în baza de documente  și selectarea finală aprobată de angajatori);
 • acordarea asistenței lucrătorilor migranți selectați pentru angajare;
 • asigurarea lucrătorilor imigranți cu contracte individuale de muncă din partea angajatorilor parvenit prin intermediul instituției responsabile a părții primitoare;
 • acordarea informației lucrătorilor migranți înainte de plecare odată cu semnarea contractelor individuale de muncă privind condițiile de ședere, muncă, asigurare socială, asigurare medicală, cazare și plecare.

Întru realizarea activităților de mai sus instituțiile responsabile ambelor părți au constituit în conformitate cu art. 14 (2) Comitetul comun de selectare, care va asigura implementarea procesului de angajare conform prevederilor Acordului.

Acțiunile de bază a mecanismului de implementare în baza de acord se va axa pe următoarele:

 1. angajatorii locali ofertanți a locurilor de muncă pentru cetățeni imigranți vor depune ofertele locurilor de muncă către autoritățile responsabile conform formularului stabilit (art.5, pct.2 Acord);
 2. autoritățile responsabile vor expedia ofertele angajatorilor autorităților responsabile pentru selectarea candidaților conform cerințelor ofertelor;
 3. selectarea preliminară a candidaților se efectuează în baza documentelor propuse;
 4. doar datele candidaților selectați vor fi expediate autorităților părții primitoare pentru a fi puse la dispoziția angajatorilor ofertanți ai locurilor de muncă;
 5. angajatorii ofertanți ai locurilor de muncă vor efectua selectarea finală a candidaților;
 6. doar candidații care au promovat selectarea finală  vor fi supuși unui control medical
 7. angajatorii ofertanți ai locurilor de muncă vor expedia prin intermediul autorităților responsabile proiectele contractelor individuale de muncă nominale pentru candidații selectați;
 8. autoritățile responsabile vor informa candidații înainte de plecare despre condițiile de ședere, muncă, asigurare socială, asigurare medicală, cazare și plecare, precum și despre prevederile contractului individual de muncă ce urmează a fi semnat în prezența acestora.
 9. autoritățile responsabile asigura candidații cu contract individual de muncă  care va fi semnat înainte de plecare
 10. procesul de cazare a candidaților va fi asigurat de instituția competentă  în comun cu angajatorul care vor: întâlni candidații și le vor asigura transportarea către locul de cazare.

Responsabilitatea de selectare și angajare a cetățenilor ambelor părți este pusă în seama autorităților publice, stabilite expres în Acord bilateral inrterguvernamental.

Acordul nu limitează în drepturi activitatea prestatorilor de servicii private de ocupare a forței de muncă, care activează în conformitate cu legislația în vigoare a părților, dar care nu fac parte și nu sunt obiectul Acordului.

Condiții de viață și de lucru în Bulgaria

Proiectul contractului individual de muncă