Conferinţa internaţională „Servicii de calitate - cheia succesului în activitatea cu angajatorii”