Proiect – Protecting working conditions in the platform economy: Moldovian-Lithuanian social dialogue

JWCPW este un proiect colaborativ axat pe relațiile industriale din economia platformelor, implicând cinci organizații din Lituania (Universitatea din Vilnius – Facultatea de DreptComisia pentru litigii fiscale de pe lângă Guvernul Republicii Lituania) și Republica Moldova (Academia de Studii Economice din MoldovaCamera de Comerț și Industrie a Republicii MoldovaAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a Republicii Moldova).

Durata proiectului:  11/2023 – 04/2025
URL: https://jwcpw.eu/

În contextul creșterii platformelor de muncă digitale și al accelerării schimbărilor provocate de pandemia COVID-19, proiectul își propune să îmbunătățească condițiile de muncă și protecțiile sociale ale lucrătorilor platformei. Prin analiza riguroasă a cadrului legislativ și social existent, propunerea de reforme și promovarea dialogului transfrontalier, JWCPW vizează soluționarea provocărilor cu care se confruntă lucrătorii platformei, contribuind la o piață a muncii digitale mai echitabilă și mai inclusivă.

Notă: Proiectul este Finanțat de European Commission, DG Employment, European Social Fund+ (ESF+), Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL).

 

JWCPW is a collaborative project focusing on industrial relations in the platform economy, involving five organizations from Lithuania (Vilnius University - Law Faculty, Tax disputes commission under the Government of the Republic of Lithuania) and the Republic of Moldova (Academy of Economic Studies of Moldova, Chamber of Commerce and Industry  of the Republic of Moldova, National Employment Agency of the Republic of Moldova).

With the rise of digital labor platforms and the COVID-19 pandemic accelerating change, the project aims to improve the working conditions and social protections of platform workers. Through analyzing existing frameworks, proposing reforms, and fostering cross-border dialogue, JWCPW seeks to address the challenges faced by platform workers, contributing to a fairer and more inclusive digital labor market.