Desfășurarea Tîrgurilor locurilor de muncă și a Forului  meseriilor și profesiilor de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Luna mai este marcată de desfășurarea Tîrgurilor locurilor de muncă și a Forului  meseriilor și profesiilor de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

La data de 24 mai, Direcția ocuparea forței de muncă (DOFM) Cahul a desfășurat Târgul locurilor de muncă pentru tineret, în cadrul Forului Meseriilor Profesiilor,  în incinta Palatului de cultură „Nicolae Botgros” din Cahul.

Scopul evenimentului a fost promovarea politicilor, strategiilor și programelor de stat în domeniul dezvoltării pieței forței de muncă și  oportunităţilor de angajare. 

DOFM Cahul a prezentat 172 de locuri de muncă vacante declarate de către 12 de angajatori.     La eveniment au participat 5 instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai ONG-urilor.

Târgul a fost vizitat de circa 300 persoane  în căutarea unui loc de muncă, inclusiv și refugiaţi din Ucraina, care au manifestat interes, adresând întrebări  angajatorilor, cei mai active fiind tinerii. Agenţii economici au selectat circa 50 persoane pentru interviurile de angajare.

Iar la data de 18 mai, Direcția ocuparea forței de muncă Criuleni, a desfăşurat Târgul locurilor de muncă în parteneriat cu Şcoala Profesională Criuleni. La eveniment au participat 16 agenţi economici, care au oferit 100 de locuri vacante.

La Târg s-au prezentat  cca 80 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 25 tineri absolvenți, care au discutat cu angajatorii privind locurile de muncă libere și condițiile de ocupare, stabilind un interviuri de angajare.

Programul evenimentului a cuprins: ofertele instituţiilor de învățământ, orientarea în lumea profesiilor/meseriilor, informarea despre serviciile de Ghidare în carieră, ofertele angajatorilor – prezentarea ofertelor de muncă libere, discuţii şi negocierea cu agenţii economici privind ocuparea unui loc de muncă, aplicarea CV-lor la angajatori, „master-class”.

Totodată, persoanele în căutarea unui loc de muncă au avut şansa să obţină informaţii mai ample despre serviciile și măsurile prestate de către ANOFM, despre cursurile gratuite de formare profesională și despre posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii după finisarea acestor cursuri.

În rezultatul Târgului au fost selectate pentru angajare 29 persoane și 5 persoane au fost selectate pentru cursurile de formare profesională.