Salariaţii cu regim de activitate redusă pot beneficia de ajutor din partea statului

În Monitorul Oficial din 12 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 333 din 10 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă.

Regulamentul privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă stabilește procedura de acordare a ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă, stabilit în condițiile art. 972 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

Prevederile Regulamentului se aplică angajatorilor care au stabilit regim de activitate redusă pentru salariații lor, în condițiile art. 972 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003. Regimul de activitate redus se stabilește de către angajator:

  • în mod unilateral sau
  • cu acord scris al salariaților vizați.

Potrivit Regulamentului, formularul de solicitare a angajatorului este recepționat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin conexiunile cu Ghișeul unic de raportare electronică – raportare.gov.md, prin intermediul platformei guvernamentale MConnect.

ANOFM în baza formularului de solicitare și a declarației angajatorului recepționate în regim automatizat, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) emite decizia de acceptare sau refuz al regimului de activitate redusă. Ulterior, solicitarea angajatorului și decizia de acceptare sau refuz al regimului de activitate redusă emise se înregistrează în Registrul electronic, în sistemul informațional automatizat al ANOFM

Totodată, cuantumul lunar al ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă se calculează în regim automatizat prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică. Cuantumul ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă pe zi nu poate fi mai mare de 50% din cuantumul salariului mediu pe economie pe zi, prognozat
pentru anul în curs.

Cât despre plata ajutoarelor, angajatorul este obligat să transfere, în termen de 10 zile calendaristice de la data recepționării plăților de la Agenția, sumele integrale ale ajutoarelor către salariații plasați în regim de activitate redusă. Evidenţa și raportarea privind plăţile ajutorului achitat se efectuează de către ANOFM.

Un alt aspect important, se referă la controlul asupra corectitudinii stabilirii de către angajator a regimului de activitate redusă, acțiune realizată de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Pentru mai multe informații telefonați la Centrul de apel al ANOFM - 0 8000 1000 (apel gratuit) sau adresați-vă adresa la cea mai apropiată subdiviziune a ANOFM: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.