În atenția agenților economici! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției de susținere a proiectelor de inițiative locale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre procesul de înregistrare a cererilor pentru acordarea subvenției de susținere a proiectelor de inițiative locale.

Susținerea proiectelor de inițiative locale este o măsură activă de ocupare a forței de muncă destinată agenților economici, în scopul stimulării creării locurilor de muncă în mediul rural.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea  echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul va depune la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM), în raza căreia își are activitatea următoarele documente:

Modul și condițiile de acordarea a subvenției pentru susținerea proiectelor de inițiative locale sunt stabilite de art.40 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj și Procedura de susținere a proiectelor de inițiative locale, care este Anexa nr.9 a Hotărîrii Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.