Emigrarea în scop de muncă a cetățenilor Republicii Moldova

Oferim sprijin informativ pentru angajarea temporară a cetățenilor moldoveni în străinătate.

Cui ar putea fi utilă informația:

Cetățenii Republicii Moldova care pleacă la muncă în străinătate.

Angajarea provizorie în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se face:

 1. individual, în baza contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul înainte de a pleca din țară;
 2. prin intermediul agenţiilor private (licențiate);
 3. în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale (Statul Israel, Germania și Bulgaria).

1. Angajare individuală

2. Angajare prin intermediul agențiilor private de ocupare:

 •  licență în domeniul de plasare în câmpul muncii peste hotare;
 •  servicii de mediere și angajare peste hotare;
 •  angajare ghidată de agenția privată;
 •  oferă un contract individual de muncă;
 •  nu încasează de la lucrători, direct sau indirect, total sau parțial, nici un fel de onorarii sau alte taxe (art. 7 Convenției OIM nr. 181);
 •  înregistrarea contractelor individuale de muncă la ANOFM.

3. Angajare prin intermediul Acordului Bilateral Interguvernamental:

 • semnat și ratificat de Guvernul R. Moldova și Guvernul Statului care semnează acordul;
 • asigurată implementarea de către ANOFM;
 •  servicii de selectare conform criteriilor Acordului;
 •  proces transparent și gratuit;
 •  contracte individuale de muncă;
 •  înregistrarea contractului individual de muncă la ANOFM.

Înregistrarea contractelor individuale de muncă:

ANOFM înregistrează contractele individuale de muncă conform prevederilor Legii nr.105/2018 (art. 632 (2),(3)).

Acte necesare pentru înregistrarea contractului individual de muncă (în cazul angajării peste hotare):

 • copia buletinului de identitate;
 • copia pașaportului;
 • copia  documentului de luare în evidenţă a copiilor minori care rămân în ţară, emis de către organul competent de protecție a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinților ( custodia instituită în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 140/2013 privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți)

Metoda de prestare a serviciilor:

Persoana interesată se adresează la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau solicită o consultare telefonică la Centrul de apel al ANOFM tel.: 0 8000 1000  sau Direcția migrația forței de muncă tel.: 022 287 523 privind următoarele aspecte:

Accorduri bilaterale funcționale în domeniul forței de muncă:

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul (detalii aici)
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migraţiei de muncă (detalii aici)
 • Memorandumul de cooperare între Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova privind selectarea lucrătorilor pentru a fi plasați la munci sezoniere în Republica Federală Germania (detalii aici)