Semnarea protocolul de cooperare și schimb de informații cu Serviciului Public de Ocupare din Lituania