Târgul locurilor de muncă la Căușeni

Astăzi, 29 noiembrie 2022, Direcția Ocuparea Forței de Muncă Căușeni a organizat Târgul locurilor de muncă, cu genericul „Locuri de muncă în Căușeni”.

La acest eveniment au participat: dna Raisa Dogaru, directoare ANOFM, Liubovi Caldarova, șefă DOFM Căușeni, Sergiu Babin, șef al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, Alexandru Catan, Președintele raionului Căușeni, Valentin Croitoru, reprezentant al proiectului „Primarii pentru creșterea economică”, Școală Profesională din Căușeni, Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu”.

Obiectivul propus a fost informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă despre posibilitățile oferite de angajatorii din raion, cît și despre măsurile de ocupare a forței de muncă. Angajatorii au avut oportunitatea de a discuta direct cu potențialii angajați și de a recruta personalul necesar.

Circa 15 agenți economici au declarat peste 250 de locuri de muncă vacante din diferite domenii ale economiei cum ar fi: confecționer cablaje auto, cosător în industria ușoară, asamblor articole din mase plastic, bucătar, conducător auto, specialist în autoritățile publice, ofițeri și subofițeri, specialiști în învățământ și muncitori.

La târg au participat peste 350 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri, absolvenți ai instituțiilor de învățământ din raion, persoane refugiate din Ucraina.

Pe parcursul evenimentului, participanții au primit suport la completarea unui CV și a scrisorii de recomandare, au fost informați despre servicii de intermediere a muncii, ghidare în carieră, informarea privind posibilitatea de a urma cursuri de formare profesională la profesii și meserii solicitate pe piața forței de muncă.

Târgul locurilor de muncă a constituit platforma de interacțiune a cererii și ofertei forței de muncă, a stabilit relații de colaborare și parteneriat – activități necesare pentru prevenirea și reducerea șomajului și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieții muncii.

Acest eveniment a fost organizat cu suportul financiar și tehnic oferit de PNUD prin intermediul proiectului „Migrație și dezvoltare locală”(MiDL).