Istorie de succes: Absolvenții stagiului profesional la meseria de bucătar

În ajunul Zilei Internaționale a Bucătarilor și Cofetarilor, s-a desfășurat examenul de absolvire a stagiului profesional la meseria de bucătar.

În această măsură au fost antrenate 4 persoane din rândul șomerilor, cu suportul Direcției ocuparea forței de muncă Ocnița. Stagiarii sunt foști absolvenți ai cursurilor de bucătari, care s-au instruit cu câtva ani în urmă.

Mai mult ca atât, trei dintre persoanele stagiare sunt din aceeași localitate, iar 2 dintre ei sunt soți.

Cel mai tânăr dintre stagiari este Borta Ion, un băiat ambițios, curios și dornic să le facă pe toate. A fost foarte activ și interesat de multe lucruri noi.

Doamna Maxim Tatiana e cea mai vârstnică persoană din rândul stagiarilor, dar o fire energică și plină de entuziasm, responsabilă, pozitivă și receptivă la toate.

Cea de-a treia persoană Gaină Nicoleta este curajoasă și nu are frică să experimenteze, foarte hotărâtă, o bună gospodină, dar și o fată glumeață și haioasă.

Stagiarul Proca Radion, persoană liniștită și cumpătată, atent la toate, are mari emoții la gătit când este vorba de ceva nou și diferit, neexperimentat până acum.

Toți stagiarii au dat dovadă de seriozitate și multă sârguință, responsabilitate și atenție.

Instruirea la meseria de bucătar a avut loc la agentul economic SRL „Anastasia – Daria” din orașul Ocnița. Perioada de instruire a constituit 2 luni, timp suficient pentru ca persoanele să obțină o practică bună pentru a profesa meseria obținută cândva.

Stagiarii au rămas mulțumiți de activitatea stagiului, îmbinând cunoștințele teoretice cu cele practice. Au cunoscut multe lucruri noi legate de bucătărie, împărtășindu-și cunoștințele și emoțiile.

Persoanele care nu au experiență profesională se pot adresa la subdiviziunile ANOFM pentru a beneficia de stagiu profesional, cu o durată de până la 4 luni, în scopul dobîndirii abilităților practice.

Stagiul profesional se realizează în cadrul unităților de drept public sau privat, сare au informat subdiviziunile teritoriale despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional.

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

  • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent
  • compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent
  • acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decât cea în care își are domiciliul.

 

Pentru mai multe informații contactează subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă https://anofm.md/ro/subdiviziuni

Program de muncă al STOFM: luni – vineri, orele 08:00 – 16:30 (pauză 12:00 – 12:30).

Centrul de apel al ANOFM: 0 8000 1000 (apel gratuit din RM)

(+37322) 838 414 (apel cu tarif normal din străinătate)