În atenția angajatorilor! Programe de subvenționare pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă realizează programele de subvenționare a angajatorilor cu scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

Programul I. Subvenționarea locurilor de muncă pentru angajarea șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități

Angajatorii, care angajează șomeri din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii,  pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, beneficiază de subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat:

Categoriile de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

  • tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
  • persoane cu dizabilități;
  • persoane cu vârstă de 50 de ani și peste;
  • persoane eliberate din locurile de detenție;
  • victime ale traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
  • persoane care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
  • victime ale violenței în familie.

 

Programul II. Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități
 

Angajatorii, care creează sau adaptează un loc de munca pentru persoane cu dizabilități și angajează, cu o durată de cel puțin 18 luni persoane cu dizabilități, înregistrate cu statut de șomer, beneficiază de compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă:

 

            50% în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii;

            75% în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe.

 

Mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Lista dispozitivelor și echipamentelor de asistență pentru subvenționarea adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

 


 Programul III. Subvenții pentru susținerea proiectelor de inițiative locale

 

Angajatorii, care creează locuri noi de muncă și care angajează șomeri înregistrați și care activează în localitățile rurale beneficiază de subvenție pentru compensarea parțială a costurilor de procurare a echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului ș.a.

Subvenția prevede compensarea a 65% din costuri, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Angajatorii beneficiari de subvenția pentru susținerea proiectelor de inițiativă locală, la solicitare, pot beneficia concomitent și de subvenția prevăzută la Programul I, inclusiv pentru angajarea persoanelor cu dizabilități.

  Angajatorii sunt așteptați, pentru aplicare la programele de subvenții pentru angajarea șomerilor, inclusiv din grupurile care necesită suport suplimentar pe piața munci, la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

 

Adresele subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite accesând linkul: https://anofm.md/ro/subdiviziuni

Informații privind accesarea programelor de subvenționare pot fi obținute:

  • sunând la Centrul de apel, la numărul de telefon: 0 8000 1000, orele de lucru 08:00-16:30, de luni până vineri, apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova,           sau la numărul (+373 22) 838 414 (apel taxabil din străinătate)
  • accesând pagina web a ANOFM: www.anofm.md