În atenția angajatorilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2022 a măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, conform prevederilor art.36 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea 105/2018) și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018.

I. Măsura de subvenționare a locurilor de muncă

Art.36 din Legea 105/2018 prevede că angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni, șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii, primesc subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.

Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

  • tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
  • persoanele cu dizabilități;
  • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
  • persoanele eliberate din locurile din detenție;
  • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
  • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
  • victimele violenței în familie.

Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.

II. Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni, șomerii cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii) sau 75% (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe) din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către aceștia, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Pentru anul 2022, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare a locurilor de muncă, conform art.36 din Legea 105/2018, un buget de 6465600 lei, pentru angajarea a 400 șomeri ca urmare a acordării subvențiilor.

Pentru măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, ANOFM a planificat pentru anul 2022 un buget de 898000 lei, pentru angajarea a cel puțin 10 șomeri cu dizabilități ca urmare a acordării subvențiilor.

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.

Pentru a solicita subvențiile menționate mai sus, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să fie înregistrați conform legislației;

- să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;

- să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.

 

Formulare pentru art.36 din Legea 105/2018:

Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă;

Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă.

 

Formulare pentru art.38 din Legea 105/2018:

Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;

Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;

Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități.

 

Despre data-limită de depunere a cererilor /data suspendării înregistrării cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018 pentru anul 2022, ANOFM va informa suplimentar.

Pentru mai multe detalii rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) de luni până vineri, în intervalul orelor 8:00-16:30.