Realizarea măsurilor de ocupare a forței de muncă pe parcursul a 10 luni ale anului 2021

Conform prevederilor Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) acordă, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și persoanelor care s-au înregistrat cu statut de șomer.

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2021, STOFM au lucrat cu 53474 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020.

Serviciile au ca scop asigurarea conexiunii dintre cererea și oferta de muncă, atât la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă. Așadar, de servicii de informare au beneficiat 46922 șomeri inclusiv trecători din anul 2020, dintre care 23316 femei (49,7%). 20938 persoane cu statut de șomer au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 10624 au fost femei (50,7%).

Ghidarea în carieră presupune evaluarea propriilor aptitudini și capacități profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor. Astfel, 6699 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 24,0% din totalul șomerilor înregistrați.

Serviciile de preconcediere au ca scop informarea persoanelor preavizate despre disponibilizare cu privire la prevederile legale referitoare la asigurarea de şomaj, serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă prestate de STOFM și despre situația pieței muncii în general. În acest sens, 245 persoane au beneficiat de aceste servicii, dintre care 101 fiind femei (37,4%).

De la începutul anului 8 persoane cu dizabilități au beneficiat de servicii de reabilitare profesională.

În scopul încadrării mai eficiente pe piața muncii, șomerii au beneficiat de o serie de măsuri active. Respectiv, 600 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 450 femei (75,0%). Ca urmare a finalizării și absolvirii cursurilor, 405 absolvenți au fost angajați în câmpul muncii.

Măsura de stagiu profesional este organizată pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută, astfel încât 200 șomeri au fost antrenați pe o perioadă de până la 4 luni, iar 117 angajatori au beneficiat de subvenții.

Prin implementarea măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, au fost angajați în câmpul muncii 339 șomeri, dintre care 149 femei (44,0%), iar 175 angajatori au beneficiat de subvenții.

În perioada de raportare 91 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, beneficiind de îndemnizație unică de încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în alte localități selectate de STOFM.

Pentru inițierea unei afaceri, au fost depuse de către șomeri 9 cereri de solicitare a subvențiilor, dintre care 6 contracte au fost semnate. Totodată, 6 șomeri și-au creat activitate de antreprenoriat în rezultatul acordării subvențiilor.

Pentru susținerea proiectelor de inițiative locale prin care se creează locuri de muncă, au fost semnate 5 contracte  pentru acordarea subvențiilor, iar 5 angajatori au beneficiat de subvenții.

În cazul subvenționării pentru crearea locurilor de muncă, 3 șomeri au fost angajați de la începutul anului, iar 2 angajatori au beneficiat de subvenții.

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă, în 10 luni ale anului 2021, au fost angajați în câmpul muncii 7495 șomeri sau 26,9% din totalul șomerilor înregistrați. Numărul femeilor angajate este de 3749 sau 50,0% din totalul angajaților.

În conformitate cu Legea 105/2018, ANOFM stabilește șomerilor dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, astfel încât de la începutul anului 2021 pentru 2980 șomeri au fost emise astfel de decizii, care au fost expediate către Casa Națională pentru Asigurări Sociale pentru calcularea mărimii, perioadei și plății ajutorului de șomaj.

Pentru integrarea pe piaţa muncii și a beneficia de servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot înregistra la cea mai apropiată STOFM (adresele și datele de contact ale acestora pe puteți găsi accesând www.anofm.md/ro/subdiviziuni).

Mai multe informaţii privind realizarea măsurilor de ocupare a forței de muncă sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022-281-688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000