Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul a 3 luni ale anului 2021

De la începutul anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 41817 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 11455 șomeri noi înregistrați (27,4%).

52,6% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 47,4% femeile, iar 34,6% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 3 luni ale anului curent, 34,8% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (3990). Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (66,0%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională (7555).

Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban – 66,8% (7649) și respectiv 33,2% (3806).

Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 – 9,5% (1090 șomeri), tineri 16-29 ani – 18,8% (2159 șomeri), persoane de etnie romă - 4,2% (478 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare – 2,6% (296 șomeri), persoane cu dizabilități – 1,5% (175  șomeri).

La finele lunii martie curent, în evidență la STOFM erau 28105 șomeri, dintre care 13696 femei (48,7%) și 7574 locuri de muncă vacante active.

                                                                                                                                                         

Persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM, inclusiv trecători din anul precedent beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.

Astfel: 

  • 31346 șomeri au beneficiat de servicii de informare, inclusiv trecători din a. 2020, dintre care 15321 femei (48,9%) (art. 25 din Legea 105/2018);
  • 7560 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 3872 femei (51,2%) (art. 27 din Legea 105/2018);                                                                                                                                
  • 1919 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii, dintre care 1047 femei (54,6%);
  • 211 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2020, din care 166 femei (78,7%), 34 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
  • 72 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (art. 36 din Legea 105/2018);
  • 60 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni (art. 34 din Legea 105/2018);
  • 24 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);
  • 18 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității (art. 33 din Legea 105/2018);
  • 8418 locuri de muncă vacante înregistrate de la începutul anului curent în baza de date a ANOFM.

 

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, 1326 șomeri au avut decizii de acordare a ajutorului de șomaj care au fost expediate către CNAS în baza conexiunilor intersistemice securizate. Conform datelor operative extrase din sistemul informațional CNAS, au beneficiat de ajutor de șomaj conform Legii nr. 105/2018 - 3628 șomeri, inclusiv trecători din anul 2020.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000