Peste 8000 de persoane plasate în câmpul muncii

8000

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează, că de la începutul anului 2024, cu suportul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost plasate în câmpul muncii peste 8000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3843 șomeri (48,0%) și 251 zilieri/angajați în baza unui contract de o perioadă de până la 3 luni.

Din cele 8000 de persoane plasate în câmpul muncii: 4037 sunt femei (50,5%),1259 persoane cu vârsta 55-63 ani (15,7%), 106 persoane cu dizabilități (1,3%), 69 cetățeni ai Republicii Moldova reveniți de peste hotare (0,9%), 31 persoane de etnie romă (0,4%) și 3 cetățeni străini.

Din numărul total de șomeri înregistrați în baza de date a ANOFM au fost plasați în câmpul muncii 3843 șomeri, din care: 1999 sunt femei (52,0%), 2352 din mediul rural (61,2%), 1200 tineri cu vârsta 16-35 ani (31,2%), 585 persoane cu vârsta 55-63 ani (15,2%), 31 romi (0,8%), 61 migranți reveniți de peste hotare (1,6%), 106 persoane cu dizabilitățt (2,8%).

Conform activităților economice, persoanele s-au angajat în câmpul muncii în domenii precum: Agricultură (10,9%), Industria prelucrătoare (13,5%), Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (11,3%), Transporturi, depozitare şi comunicaţii (2,3%), Administraţie publică (5,9); Învăţământ (2,6%), Sănătate şi asistenţă socială (4,2%), Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (35,0%), etc.

ANOFM recomandă persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pentru a beneficia de susţinere la angajare.

Serviciile sunt gratuite şi sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (cu şi fără statut de şomer), cât şi pentru persoanele angajate care doresc să-şi schimbe locul de muncă.

Şomerii înregistraţi la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pot beneficia de susţinere, precum şi de servicii și măsuri active care sporesc şansele de angajare.

Pentru înregistrarea cu statut de şomer este necesar ca persoana să prezinte la cea mai apropiată STOFM cu următoarele acte:

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • actele de studii şi de calificare deținute;
  • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • alte documente confirmative (după caz).

Adresele subdiviziunilor pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md  (accesînd https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau puteți depune cerere în regim on-line pe site-ul: https://e-iss.anofm.md. Persoanele sunt obligate să se prezinte la STOFM, timp de 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii on-line, pentru validarea acesteia.

Informaţii utile pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în câmpul muncii, pot fi obținute la Centrul de apel al ANOFM, tel: 0 8000 1000 (apel gratuit), luni-vineri 08:00-17:00.

Informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate şi pe portalul www.angajat.md