Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul lunii ianuarie a anului 2021

 Pe parcursul perioadei ianuarie 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin   intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 30138   persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3571 șomeri noi înregistrați (11,8%).
 
 54,1% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 45,9% femeile, iar 34,3% s-au   aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul   lunii ianuarie a anului curent, 32,3% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (1156). Nivelul de pregătire   al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (65,6%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu   dețin o calificare profesională.
 
 Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban –   68,3% (2439) și respectiv 31,6% (1132).
 

Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea:   tineri 16-24 – 11,9% (306 șomeri), tineri 16-29 ani – 17,2% (615 șomeri), persoane de etnie romă - 5,2% (136 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare – 3,5% (91 șomeri), șomeri cu dizabilități – 1,7% (46  șomeri).
 
La finele lunii ianuarie curent, în evidență la STOFM erau 26506 șomeri inclusiv trecători din anul 2020, dintre care 13012 femei (49,0%) și 5114 locuri de muncă vacante active.
                                                                                                                                                          
Persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
Astfel: 
17641 șomeri au beneficiat de servicii de informare, inclusiv trecători din a. 2020, dintre care 8626 femei (48,9%);
2472 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 1366 femei (55,2%);                                                                                                                                
415 șomeri au fost susținuți la angajarea în cîmpul muncii;
59 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2020. 6 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii;
13 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă;
4 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM;
10 șomeri care dețin o profesie/meserie dar nu au experiență de muncă au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni;
1428 locuri de muncă vacante înregistrate de la începutul anului curent în baza de date a ANOFM.
 
Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr. 105/2018 numărul deciziilor de acordare a ajutorului de șomaj expediate către CNAS au fost de 10098. Conform datelor operative extrase în baza conexiunilor intersistemice securizate din sistemul informațional CNAS, au beneficiat de ajutor de șomaj conform Legii nr. 105/2018 - 2808 șomeri, inclusiv trecători din anul 2020.
 
Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.
 
Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688
Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000