Acte normative

2021

 • LAW no. 105 from 14-06-2018 on the promotion of employment and unemployment insurance
  .docx

  2251

 • Legea supremă - Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994

  3

 • Codul Civil nr.1107 din 06.06.2002 (Modernizat din 01.03.2019)

  3

 • Codul Muncii al Republicii Moldova cod Nr.154 din 28.03.2003

  4

 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

  4

 • Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018

  4

 • Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

  4

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

  4

 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

  2