Formarea angajaţilor ANOFM privind furnizarea de servicii în cadrul echipelor mobile

În perioada 26-27 martie curent, angajații Agenției Naționale și subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă participă la  seminarul de instruire „Formarea angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind furnizarea de servicii în cadrul echipelor mobile”, organizat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Expertele Inga Balnanosienė, Director al Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul Ministerului Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania și Nijolė Dilbienė, consilier de management în aceeași organizație vor instrui participanții privind conceptul activităţii echpelor mobile, furnizarea serviciilor, identificarea clienţilor şi părţilor interesate, inclusiv ateliere practice privind stabilirea indicatorilor cheie de performanţă (KPI-uri)

Echipele mobile joacă un rol vital în extinderea acoperirii şi impactului serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă. Ele asigură că asistenţa în găsirea locurilor de muncă este accesibilă, reactivă şi adaptată nevoilor comunităţilor diverse, contribuind, în final, la dezvoltarea unor pieţe ale muncii mai incluzive şi prospere. Crearea echipelor mobile pentru un serviciu public de ocupare constituie un pas proactiv în direcţia de a ajunge eficient la beneficiari.