Ședința lărgită a Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

La data de 17 martie 2023 a avut loc şedinţa Consiliului Tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în scopul examinării Planului de activitate al ANOFM pentru 2022 și prezentării obiectivelor de activitate ale instituţiei pentru anul 2023 stabilite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).

La ședință au participat dna Felicia Bechtoldt, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu statut de Președinte a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM, membrii Consiliului tripartit, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM.

Raisa DOGARU, director ANOFM a făcut prezentarea privind realizarea Planului de activitate pentru 2022 și prioritățile pentru 2023. Astfel, în comun cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), ANOFM și-a axat activitatea în mod prioritar la realizarea următoarele obiective prevăzute în Plan: sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținere la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare; asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă, cercetărilor, analizei şi prognozei pieţei muncii; consolidarea controlului intern managerial în Agenția Națională pentru asigurarea bunei guvernări și creșterea calității serviciilor.

Pe parcursul anului 2022, STOFM au lucrat cu 55042 șomeri, inclusiv trecători din anul 2021. De la începutul anului 2022, au fost înregistrate 32109 locuri de muncă vacante declarate de către 3332 angajatori. La finele lunii decembrie a anului 2022, în evidență la STOFM erau 21210 șomeri, dintre care 10628 femei (50,1%) și 9370 locuri de muncă vacante active.

Dna Felicia Bechtoldt, a apreciat efortul depus de angajații ANOFM în realizarea obiectivelor propuse. Totodată a subliniat noile modificări ale legii ocupării forței de muncă privind mărirea cuantumului subvențiilor pentru inițierea unei afaceri și pentru angajatori la extinderea afacerii  și crearea locurilor de muncă, introducerea sistemelor de vauchere, acoperirea cheltuielilor de transport și cazare pentru măsurile de formare profesională. A încurajat subdiviziunile teritoriale să fie cît mai active, pentru a promova măsurile de ocupare, consolidând comunicarea cu angajatorii, instituțiile de învățământ, APL, ONG, mass-media locală, cît și alți actori pe piața muncii. 

Analizând cele expuse, membrii Consiliului Tripartit au discutat cu privire la realizările obţinute, provocări şi obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor, venind cu unele propuneri de îmbunătățire.