ANOFM a participat la cursul de instruire desfășurat de rețeaua EURES

La data de 09 martie, ANOFM a participat la cursul de instruire „Piața internă: Libertatea de circulație a lucrătorilor”, desfășurat de rețeaua EURES.

În cadrul evenimentului au fost discutate subiecte privind cadrul legal EURES - Regulamentul UE 2016/589, înființarea rețelei EURES, serviciile EURES, metode de lucru, aderarea la rețeaua EURES. Rolul și sarcina Autorității Europene a Muncii în consolidarea mobilității forței de muncă prin coordonarea unională și socială între statele membre EURES și serviciile publice de muncă, admiterea membrilor și partenerilor în rețeaua EURES, rolul birourilor naționale de coordonare.

Cursul de instruire este organizat de Centrul pentru Transfer de Cunoștințe din cadrul MAEE al Croației și este destinat funcționarilor publici din țările în curs de aderare la UE, inclusiv Republica Moldova.