Prezentarea bunelor practici privind sistemul voucherelor de servicii din Austria

La data de 28 noiembrie 2022, reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și șefii aparatului central și subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă (ANOFM) au participat la evenimentul, în format online „Prezentarea bunelor practici privind sistemul voucherelor de servicii (DLS/VS) din Austria”.

Acest eveniment este organizat de Ministerul Federal al Muncii din Austria, în parteneriat cu MMPS din Republica Moldova şi ANOFM.

Reprezentanții Austriei au prezentat cum funcționează sistemul de vauchere din țară și aspectele tehnice de implementare a acestora.

Schimbul de bune practici ne va ajuta să îmbunătățim procedura de acordare a vaucherelor în Republica Moldova, care se află la etapa de proiect.

Amintim că persoanele înregistrate ca șomeri vor beneficia de vouchere pentru formare profesională. Această opțiune este prevăzută în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, care va intra în vigoare la 14 ianuarie 2023.

Voucherele vor fi acordate de către ANOFM și vor fi utilizate de persoanele șomere pentru a se înscrie la cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. Acestea vor reprezenta contravaloarea costului cursului de formare profesională.

Prin introducerea voucherelor se simplifică modalitatea de selectare a prestatorilor de servicii de formare profesională, care actualmente sunt contractați conform procedurii de achiziții publice. Astfel, ANOFM va putea să utilizeze pe deplin resursele alocate pentru instruirea șomerilor și să asigure formarea profesională a unui număr mai mare de persoane.

Șomerii își vor alege singuri prestatorii de servicii din lista celor acreditați sau autorizați temporar de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ceea ce va permite extinderea numărului de instituții de instruire, precum și a ariei geografice în care se vor desfășura cursurile de formare.

Mai multe informații despre cursurile de formare profesională puteți afla: